Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Slovanské jazyky - maturitní otázka

Slovanské jazyky - maturitní otázkaKategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka. Velmi stručně charakterizuje praslovanštinu, poté heslovitě vyjmenovává společné znaky staroslověnštiny a praslovanštiny. Dále stručně popisuje slovanské jazyky, dvojí písmo i staroslověnský jazyk.

Obsah

1.
Praslovanština
2.
Společné znaky staroslověnštiny a praslovanštiny
3.
Slovanské jazykové skupiny
4.
Dvojí písmo
5.
Staroslověnský jazyk

Úryvek

"Slovanské jazykové skupiny
• západoslovanské j. – čeština, slovenština, polština, lužická srbština
• východoslovanské j. – ruština, běloruština, ukrajinština
• jihoslovanské j. – slovinština, srbochorvatština, makedonština, bulharština, staroslověnština

Dvojí písmo
• latinka - čeština, slovenština, slovinština, chorvatština, polština
• azbuka (z cyrilice) – ruština, ukrajinština, běloruština, bulharština, srbština, makedonština
Staroslověnský jazyk
• Jazyk staroslověnský je nejstarší spisovný slovanský jazyk, bohoslužebný jazyk počátků křesťanství a náboženské literatury. Z dřívější doby se nedochovaly žádné písemné projevy ve slovanském jazyce.
• Staroslověnského jazyka užili bratři ze Soluně, Konstantin a Metoděj, když roku 863 přišli na Velkou Moravu hlásat křesťanství jazykem lidem srozumitelným. Konstantin a Metoděj využili nářečí typu makedonsko-bulharského z okolí Soluně a přeložili do tohoto jazyka náboženské knihy.
• Konstantin sestavil pro tento jazyk písmo zvané hlaholice z prvků malé řecké abecedy, později jednodušší abecedu z velké řecké abecedy, zvanou cyrilice. Obměnou cyrilice je azbuka.
• Staroslověnština se na našem území udržela více než 200 let (9. – 11. století), jejím posledním střediskem byl klášter sázavský (1097 – vyhnáni slovanští mnichové). Staroslověnské období přispělo velkým dílem k probuzení národního vědomí a spojilo nás s ostatním slovanským světem. Na rozdíl od latiny byl staroslověnský jazyk na našem území pociťován jako domácí a také se brzy počeštil."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://www.kampomaturite.cz/index.asp?menu=842.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x492946765c811.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Slovanske_jazyky_MO.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse