Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Slovníček jazykovědných a gramatických termínů

Slovníček jazykovědných a gramatických termínů

Kategorie: Literatura, Nauky o českém jazyce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text slovníkovou formou popisuje různé pojmy z jazykovědy a literatury. Termíny jsou abecedně seřazeny a zahrnují nejrůznější pojmy, např. z lexikologie, fonetiky, morfologie, syntaxe či literární vědy a literární teorie a mnohé další.

Obsah

1.
A
1.1
Ablaut, Abreviace, Abreviatura, Abstraktum, Adice, Adaptace
1.2
Adjektivum, Adjektivizace, Adnominální (vazba, vztah), Adverbální
1.3
Adverbiale, Adverbializace, Adverzativní (poměr), Afázie
1.4,Afektivní (projev, jednání), Afix, Aforismus, Afrikáta, Agens
1.5
Aglutinační (jazyk), Agramatický (jev), Akcent, Akční sloveso
1.6
Akronymum, Akt, Aktant, Aktivum, Aktuální členění výpovědi, Akustický
1.7
Akuzativ, Alexie, Aliterace, Alofon, Alolex, Alomorf, Alternace, Alveoly,
1.8
Alveodentála, Alveolára, Amerikanismus, Anafora
1.9
Anakolut, Analýza, Anglicismus, Anomálie, Antepozice
1.10
Antepréteritum, Antikadence, Antonymum, Antropolingvistika
1.11
Antroponymum, Aorist, Apel, Apelativum, Apostrof
1.12
Apozice, Apoziopeze, Argot, Archaismus, Artikulace,
1.13
Asibiláta, Asimilace, Asociace, Aspekt, Asyndeton,
1.14
Atematické sloveso, Atemporální (tvrzení), Atrakce, Atribut
1.15
Atribut verbální, Augmentativum, Autor, Autosémantický (slovní druh)
2.
B
2.1
Báze, Bilabiála, Bilaterální, Bilingvismus, Binární (opozice)
2.2
Bohemika, Bohemistika, Brailleovo písmo, Brusičství
3.
C
3.1
Cardinale, Casus, Cézura, Církumflex, Církumstativum
3.2
Citace, Cyrilice
4.
D
4.1
Dativ, Deadjektivní, Deiktika, Deklinace, Deminutivum
4.2
Demonstrativum, Denominativum, Denotace
4.3
Denotát, Denotátor, Dentes, Dentála, Depalatalizace
4.4
Derivace, Designace, Determinace, Determinant
4.5
Determinát, Diachronický / diachronni, Diakritika
4.6
Dialekt, Dialog, Diftong, Duál, Dysfemismus
5.
E
5.1
Elipsa, Emocionalita, Estetický, Etymologie
5.2
Eufemismus, Expresivní
6.
F
6.1
Femininum, Fiologie, Finitní, Fonetika
6.2
Foném, Fonologie, Frazeologie, Fundace
7.
G
7.1
Genitiv, Genus, Genus verbi, Gestika, Glosa
7.2
Gradační, Grafém, Grafémika, Grafika, Gramatika
8.
H
8.1
Hieroglyf, Historismus, Homonymum, Hyperbola, Hypotaxe
9.
I
9.1
Ideogram, Imperativ, Indikativ, Infinitiv, Instrumentál
9.2
Interpretace, Intonace, Inverze
10.
K
10.1
Klišé, Kód, Komptabilita (slova), Kompozice
10.2
Kondicionál, Kongruence, Konspekt, Kontext, Koordinace
11.
L
11.1
Lexém, Lexikografie, Lexikologie, Lingvistika, Lokál
12.
M
12.1
Maskulinum, Metafora, Metonymie, Mimika
12.2
Modalita, Monolog, Morfém, Morfologie
13.
N
13.1
Negace, Neologismus, Neutrum, Nominace, Nominativ
13.2
Norma, Normativní mluvnice, Numerace, Numerus
14.
O
14.1
Objekt, Objektivní sloh, Onomaziologie
14.2
Ortoepie, Ortofonie, Ortografie
15.
P
15.1
Parafráze, Parole, Pasivum, Pauza, Percepce
15.2
, Piktogramy, Plurál, Poetický, Poetismus
15.3
, Pranostika, Predikace, Predikát, Produkce, Pronomen
16.
R
16.1
Recenze, Relace, Réma, Resumé, Rétorika
17.
S
17.1
Segment, Sémantika, Sigulare tantum, Slang, Slavistika
17.2
Styl, Stylistika, Subjekt, Subjektivní slovosled, Subordinace
17.3
Substantivum, Synekdocha, Synchronní, Synonymum, Syntax
18.
T
18.1
Téma, Takt , Termín, Terminologie, Text, Transkripce
18.2
Transliterace, Tropus
19.
U
19.1
Univerbizace, Úzus
20.
V
20.1
Valance, Varianta, Verbum, Vokativ
21.
Z
21.1
Zeugma

Úryvek

"Cardinale – číslovka základní (jeden)
Casus – pád
Cézura – neobvyklá pauza ve větě
Církumflex – tažená intonace ve slovanštině
Církumstativum – slovo vyjadřující okolnost děje (nejčastěji příslovce)
Citace – doslovné uvedení textu včetně autora, místa vzniku apod.)
Cyrilice – původně staroslověnské církevní písmo z 9. století, později převzaté i jinými východoslovanskými jazyky (bulharština, makedonština, srbština)

D
Dativ – 3. pád (mamince, tatínkovi)
Deadjektivní – utvořený z přídavného jména (stařec – ze starý, mladík – od mladý)
Deiktika – ukazovací slova (teď, zde, toto)
Deklinace – skloňování (skloňování jmen)
Deminutivum – zdrobnělina (jablíčko, sluníčko)
Demonstrativum – zájmeno ukazovací (ten, tento, tenhle)
Denominativum – slovo odvozené ze jména (podstatného, přídavného, zájmena, číslovky) (mile, poprvé, kterak)
Denotace – vztah označování
Denotát – označovaný jev
Denotátor – jazykový znak
Dentes – zuby
Dentála – zubná hláska (d, t, n)
Depalatalizace – ztráta měkkosti souhlásky (ť – t)
Derivace – slovotvorný proces odvozování (učit – naučit)
Designace – význam slova nevztažený k pojmenovanému jevu či předmětu
Determinace – vztah určování mezi členem určujícím a určovaným (veselá kopa)"

Poznámka

Práce je psaná formou hesel.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19961
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse