Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Slovník pedagogických pojmů

Slovník pedagogických pojmů


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text zpracovává s odlišnou mírou podrobnosti a v abecedním pořadí více než 70 pojmů, koncepcí, směrů i metod z oblasti pedagogiky nebo úzce s ní související. Rozebírá obsah a souvislosti disciplín pedagogiky, jako je andragogika, didaktika či logopedie, obecných pedagogických pojmů jako vzdělání, vyučování, žák či kurikulum a pozornost věnuje rovněž metodologii pedagogiky a metodám jak obecně vědeckým, tak speciálně pedagogickým. Nechybí osvětlení relevantních psychologických a sociologických termínů jako emoce, frustrace, motivace, autorita či socializace a mnoha dalších.

Obsah

1.
Analýza
2.
Andragogika
3.
Autorita
4.
Behaviorismus
5.
Brainstorming
6.
Celoživotní vzdělávání
7.
Další vzdělávání
8.
Dědičnost
9.
Defektologie
10.
Diagnostika
11.
Didaktika
12.
Distanční vzdělávání
13.
Emoce
14.
Empatie
15.
Empirie
16.
Etika
17.
Evaluace
18.
Formální vzdělávání
19.
Frustrace
20.
Hospitace
21.
Humanizace
22.
Chování
23.
Informální vzdělávání
24.
Inteligence
25.
Interakce v pedagogice
26.
Interiorizace
27.
Interdisciplinarismus
28.
Klasifikace
29.
Koedukace
30.
Kognitivní
31.
Komeniologie
32.
Kurikulum
33.
Logopedie
34.
Mentální
35.
Metodologie pedagogiky
36.
Metody pedagogiky
37.
Motivace
38.
Myšlení
39.
Neformální vzdělávání
40.
Odborné vzdělávání
41.
Obsah vzdělávání
42.
Ontogeneze
43.
Paměť
44.
Pedagogika
45.
Pedagogická komunikace
46.
Pedagogický výzkum
47.
Problémové vyučování
48.
Programované vyučování
49.
Retardace
50.
Skupinové vyučování
51.
Socializace
52.
Sociologie
53.
Sociometrie
54.
Stres
55.
Syntéza
56.
Škola
57.
Test
58.
Transfer, interference
59.
Trénink
60.
Tutor
61.
Tvořivost
62.
Učebnice
63.
Učební osnovy
64.
Učení
65.
Učitel
66.
Všeobecné vzdělávání
67.
Výchova
68.
Výchovné poradenství
69.
Vyučování
70.
Vzdělání
71.
Vzdělávání dospělých
72.
Žák

Úryvek

" Analýza
(z řec. ana–lyó, rozvazovat, rozebírat)
znamená rozbor, rozklad, metodu zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší, základní myšlenkový postup rozkládající vymezený celek na jeho prvky; od abstraktního ke konkrétnímu. Obecně každá metoda, které se snaží nějaký předmět nebo jev vysvětlit myšlenkovým či faktickým rozborem jeho složek. Používá se v mnoha vědách, ve filosofii i v běžném životě, pokud chceme dospět k jistým výsledkům na základě detailního poznání podrobností.
Analýza dat – proces, při kterém se zpracovávají získaná data. Zkoumají se statistické vlastnosti souboru, který data reprezentují, hledají se souvislosti v těchto datech.
Analýza dokumentů – metoda, která využívá dokumentů osobních i veřejných jako materiál pro sociologický výzkum (deníky, autobiografie, kroniky, noviny; méně pak obrazový materiál – fotografie, videozáznamy). Dokumenty mohou být podrobovány vícero druhům rozborů, z nichž nejvýznamnější je analýza obsahová.

 Andragogika
je aplikovaná věda – pedagogický obor zabývající se výchovou a vzděláním dospělých, který respektuje zvláštnosti s tím spojené. Zabývá se zejména socializací, personalizací a akulturací a enkulturací.
Teorie vzdělávání dospělých, která se vyvíjí jako samostatný vědní obor vedle klasické pedagogiky. Má interdisciplinární charakter (čerpá z psychologie, sociologie, ekonomie, teorie profesí aj.), vědecky se rozvíjí od 60. let na vysokých školách, má svou infrastrukturu, odborné časopisy, konference aj.
Termín je vytvořen podle vzoru „pedagogika“ obdobným pojmovým rozšířením pojmu anér, andr-os (muž) na dospělý člověk + agogé (vedení, výchova z agó; agein = vésti, říditi).

 Autorita
je všeobecně a přirozeně respektovaná a uznávaná vážnost, úcta, vlivnost a význam jedince, instituce, vynikajícího odborníka. Ve sféře moci a rozhodování je autorita spojována s mírou a rozsahem vlivu a práv na rozhodování. Může být založena na věku, na vzdělání, na formální pozici. Její regulační funkce vychází z víry, ze společenské smlouvy anebo z jisté mystifikace, kdy se moc za uměle vybudovanou autoritu skrývá.
Slovo autorita pochází z latiny a odvozuje se od slovesa augere – posílit, podpořit, uplatnit.
Autorita přirozená – neformální je založená na dobrých zkušenostech s radami či rozhodováním určité osoby. Vyplývá ze svobodného uznání převahy v některé významné oblasti a pozitivního hodnocení jejího nositele.
o Ta může být dále autoritou racionální, kterou jedinec získal, protože vzhledem ke svým znalostem nebo jiným odborným předpokladům je pro určitou funkci logicky nejlepším kandidátem; nebo autoritou charizmatickou, danou zvláštními povahovými rysy jejího nositele.
Autorita formální – netradiční je založená na postavení nositele autority v hierarchii nebo na jeho příslušnosti k určité sociální skupině, bez ohledu na jeho osobní kvality. Je to výslovné vůdčí společenské postavení nějaké osoby, která může poslušnost případně i vymáhat."

Poznámka

Práce je výrazně kompilačního charakteru, mnohé její pasáže jsou volně dostupné na internetu.
Hesla jsou zpracována v rozsahu od několika vět po jednu stranu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22906
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse