Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Slovníky - maturitní otázka 23/26

Slovníky - maturitní otázka 23/26


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka, která se věnuje rozdělením slovníků podle obsahu (překladové, výkladové, historické, etymologické, nářečné, vědecké,...) a podle způsobu řazení slov a slovních spojení (abecední, věcné, zpětné). Předchozí maturitní otázku naleznete zde Jazykové styly, slohotvorní činitelé - maturitní otázka 22/26, následující Popis - maturitní otázka 24/26.

Obsah

1.
Podle obsahu
2.
Podle způsobu řazení slov a slovních spojení

Úryvek

"I. podle obsahu
a) slovníky překladové - nejčastěji vydávané, nejpoužívanější; k jednotlivým slovním spojením výchozího jazyka se uvádějí významově shodná pojmenování v cizím jazyce; cílových jazyků může být více (např.: Osmijazyčný zemědělský slovník)
b) slovníky výkladové - vysvětlují význam uváděných výrazů, a to stejným jazykem, v němž jsou uvedena heslová slova
- jazykové - informace o významu a užívání slov (např.: Příruční slovník jazyka českého; Slovník spisovné češtiny
- naučné = encyklopedie, kromě výkladů přinášejí širší všestranné poučení
c) slovníky historické - podávají obraz slovní zásoby uplynulých vývojových období (Staročeský slovník)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4794ae7c329b3.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Slovniky.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse