Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Složení, vlastnosti a význam derivátů karboxylových kyselin

Složení, vlastnosti a význam derivátů karboxylových kyselin


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce popisuje vlastnosti, reakce a zástupce derivátů karboxylových kyselin. Práce obsahuje například Funkční deriváty a substituční deriváty.

Obsah

1.
Úvod
2.
Funkční deriváty
2.1
Soli
2.2
Halogenidy
2.3
Estery
2.4
Anhydridy
2.5
Amidy
2.6
Nitrily
3.
Substituční deriváty
3.1
Halogenkyseliny
3.2
Hydroxykyseliny

Úryvek

"21. Složení, vlastnosti a význam derivátů karboxylových kyselin
Deriváty karboxylových kyselin jsou organické sloučeniny odvozené od karboxylových kyselin. Existují dva způsoby jejich odvození, proto rozlišujeme dva druhy těchto derivátů. U substitučních derivátů došlo k nahrazení atomu vodíku někde v řetězci, zatímco u funkčních derivátů se jedná o nahrazení -H, -OH nebo -OOH skupiny přímo v karboxylu.
Funkční deriváty
Funkční deriváty karboxylových kyselin jim jsou úzce příbuzné. Po odtržení -H nebo -OOH z karboxylu vznikají nepojmenované uhlovodíkové zbytky, po odtržení hydroxylu vznikají acyly (příklady v tabulce). Rozeznáváme 6 nejdůležitějších skupin funkčních derivátů: soli, acylhalogenidy, estery, anhydridy, amidy a nitrily."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a vzorečky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x562775da156bb.zip (723 kB)
Nezabalený formát:
slozeni_vl_a_vyznam_derivatc_karboxylovych_kyselin.pdf (753 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse