Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Složení, vlastnosti a význam karbonylových a karboxylových sloučenin

Složení, vlastnosti a význam karbonylových a karboxylových sloučenin


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce představuje aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny, u každé skupiny popisuje typické reakce a charakteristické zástupce.

Obsah

1.
Karbonylové sloučeniny
1.1
Reakce
1.2
Zástupci
2.
Karboxylové sloučeniny
2.1
Reakce
2.2
Zástupci

Úryvek

"20. Složení, vlastnosti a význam karbonylových a karboxylových sloučenin
Karbonylové sloučeniny
Karbonylové sloučeniny obsahují ve své molekule karbonylovou funkční skupinu >C=O. U aldehydů je na tuto skupinu navázán jeden uhlovodíkový zbytek a vodík, u ketonů jsou navázány dva uhlovodíkové zbytky. Mezi aldehydy se řadí i formaldehyd (methanal), který je výjimečný tím, že má na karbonylovou skupinu navázány pouze dva vodíky. Dalším speciálním případem jsou keteny, které obsahují funkční skupinu C=C=O. Karbonylové sloučeniny se hojně vyskytují v přírodě jako složky různých chuťových látek a vonných silic, řada z nich je metabolicky významná.
Obecně mají nižší teploty varu než alkoholy o stejném počtu uhlíků (nemohou tvořit vodíkové můstky), ale vyšší než příslušné uhlovodíky nebo ethery (přítomnost interakce dipól-dipól). Mohou vytvářet intermolekulární vodíkové vazby s molekulami dostatečně kyselých rozpouštědel např. vody. Nižší aldehydy a ketony jsou proto rozpustné ve vodě. Pouze formaldehyd je plyn, jinak se jedná o kapaliny nebo pevné látky."

Poznámka

Práce obsahuje vzorečky a výpočty o rozsahu cca jené stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x561cccb868efc.zip (461 kB)
Nezabalený formát:
slozeni_vlastnosti_a_vyznam_karbonylovych_latek.pdf (479 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse