Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sluchové postižení

Sluchové postižení

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce pojednává o problematice sluchového postižení. V úvodu se autor obecně věnuje sluchu a jednotlivým typům a stupňům sluchových vad. Dále se zabývá pomocnými přístroji pro sluchově postižené, charakteristickými rysy psychiky těchto lidí a možnostmi socializace. V závěru autor popisuje vlastní zkušenosti se sluchově postiženými lidmi.

Obsah

1.
Speciální pedagogika
2.
Sluch
3.
Sluchové vady
4.
Typy sluchových vad
4.1
Při převodní poruše
4.2
Při percepční poruše
4.3
Při smíšené poruše
5.
Stupně sluchových vad
6.
Přístroje pro sluchově postižené
6.1
Kapesní sluchadla
6.2
Brýlová sluchadla
6.3
Boltcová a zvukovodná sluchadla
6.4
Kochleární implantát
6.5
Skupinová sluchadla
7.
Charakteristické rysy psychiky sluchově postižených
7.1
Myšlení
7.2
Inteligence
7.3
Paměť
7.4
City – vztahy
7.5
Volní vlastnosti
7.6
Zájmy, sklony
7.7
Motorika
8.
Možnosti socializace
9.
Překážky integrace sluchově postižených
10.
Autorovy zkušenosti

Úryvek

„SLUCHOVÉ VADY
V odborné literatuře nejsou k dispozici jednoznačné údaje o výskytu a příčinách sluchového postižení. V české literatuře chybí statistické údaje z poslední doby o příčinách sluchových vad, bohužel nejsou ani přesné údaje, v jaké frekvenci se sluchové vady vyskytují v populaci. Ze zahraniční literatury se proto traduje, že asi 2 % jedinců z veškeré populace trpí různým stupněm sluchové vady, je dále uváděno, že 1 promile dětí se rodí s vrozenou sluchovou vadou.
Poněkud vyšší číselné údaje uvádí nejnovější zpráva o 5. evropském setkání rodin se sluchově postiženými dětmi. Údaje byly získány na základě dotazníků z 23 zemí celé Evropy. Prostý průměr činí 3,24 %, což představuje přibližně 3 sluchově postižené na 100 obyvatel. Procento postižených je pravděpodobně vyšší, někde mezi 7-9 %.

TYPY SLUCHOVÝCH VAD
Typy sluchových vad jsou obvykle charakterizovány podle toho, ve které části sluchového ústrojí došlo k poškození sluchu.
a) při převodní poruše, která vzniká poruchou tzv. převodního ústrojí sluchového orgánu, je postiženo především slyšení hlubokých tónů: člověk s touto poruchou slyší řeč v menší intenzitě, hlasitou i šeptanou řeč slyší na přibližně stejnou vzdálenost. Je to kvantitativní porucha slyšení porucha slyšení - je postiženo celkové vnímání úrovně hlasitosti zvuku, tedy i hlasitosti řeči, ale schopnost vnímat základní elementy řeči je zachována. Sluchově postiženému s převodní poruchou lehčího stupně pomůžeme kompenzovat jeho vadu tím, že na něho mluvíme z menší vzdálenosti nebo poněkud hlasitěji.
b) Při percepční poruše, která je důsledkem poruchy vnitřního ucha, je postiženo především slyšení vysokých tónů, člověk s touto poruchou rozeznává špatně určité hlásky, hlavně sykavky, a tím také špatně rozeznává obsah slov. Je u něho velký rozdíl mezi slyšením hlasité řeči a šepotu, který slyší hůře. Je to kvalitativní porucha slyšení – je postiženo slyšení prvků řeči, kterou pak postižený vnímá deformovaně. Často říká: „ já slyším, ale nerozumím“.
c) Při smíšené (kombinované) poruše, kdy jde o poruchu převodní i percepční, slyší postižený málo a špatně rozumí.

Děti s převodními poruchami mívají většinou poruchu sluchu lehčího typu, jejich sluchová vada je většinou dobře kompenzovatelná sluchadlem a bývají bez problémů zařazovány do škol obvyklého typu. Děti s poruchami percepčními mívají postižení těžší, i s nimi se můžeme setkat ve škole obvyklého typu, mají rovněž přiděleno sluchadlo, ale mívají s rozuměním řeči více problémů než děti s převodní poruchou.

STUPNĚ SLUCHOVÝCH VAD
Nedostatky ve sluchovém vnímání bývají označovány buď jako poruchy sluchu, nebo vady sluchu (většinou v případech, kdy je stav sluchu neměnný).
Sluchové vady v praxi většinou posuzujeme podle vzdálenosti, ze které postižený slyší řeč, v odborné praxi se stupně sluchových vad často hodnotí podle výsledku audiometrického vyšetření, kdy se sluchová ztráta vypočítává určitým způsobem a je vyjádřena hodnotou v decibelech (decibel – dB je jednotka k měření intenzity zvuku).“

Poznámka

Práce byla vypracována pro Západočeskou univerzitu v Plzni, Fakulta pedagogická, obor Sociální práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18030
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse