Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Slučitelnost či neslučitelnost různých paradigmat

Slučitelnost či neslučitelnost různých paradigmat

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Esej pro kurz Metodologie vědy je reflexí schopností vědeckých metod poznávat a vysvětlovat realitu. Vychází ze stále častěji proklamované krize západní filozofie, kterou lze chápat jako zánik celého paradigmatu, a souvisejícího vzestupu alternativních náhledů na svět. Autor vůči tomuto stanovisku hájí schopnost vědeckého přístupu přibližovat se k pravdivému poznání a kritizuje postmoderní víru v nemožnost objektivního poznání. Nakonec se přiklání k řešení k podobě konvergence různých paradigmat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Perspektiva vědeckých metod
3.
Kritika postmodernismu
4.
Závěr

Úryvek

"Perspektiva vědeckých metod
Zhruba od poloviny našeho století se čím dál tím více mluví o krizi tzv. Západní filozofie, nebo jak uvádějí někteří autoři [2], krizi newtonovsko-karteziánské vědy. Co se myslí tímto termínem? Je to označení vývoje, který se odehrává v Evropě a později v Americe od poloviny 17. století, kdy období náboženského dogmatismu je vystřídáno novou epochou emancipace rozumu člověka a jeho snahami objektivním způsobem poznávat svět. Označení je spojeno se dvěma jmény, dvěma vědci, kteří měli rozhodující vliv na vznik nové soustavy názorů. Jak podotýká [2], je to označení trochu zjednodušující, žurnalistické, neboť jednak křivdí obou jmenovaným, že spojuje jejich jména se soustavou názorů, které sami neformulovali, jednak opomíjí zástupy ostatních vědců, kteří se o nové smýšlení také zasloužili. Tato nová epocha prochází rozmachem v době osvícenství a průmyslové revoluce, kdy se všeobecně věřilo, že člověk je jen krůček od úplného poznání podstaty přírodních sil a jejich postupného ovládnutí. Je to doba optimismu, překotného vývoje vědy a techniky, dobře zobrazené kouřícími továrnami románů Julese Verna. Pak ale přišlo dvacáté století, které přineslo rozčarování v podobě dvou nejničivějších válek, dříve nepředvídaných ekologických problémů, stále intenzivněji pociťovaného odcizování člověka od přírody, ale i nové vzrušující objevy na poli fyziky, které jakoby popírali dosavadní zkušenosti a představy. Vznikají nové filozofické směry, které hlásají neperspektivnost dosavadního pohledu na svět a seznamují euro-americkou společnost se starými principy tzv. Východní filozofie, souboru myšlenek a metod některých východoasijských národů, ovlivněných budhismem, hinduismem, taoismem a dalšími náboženskými směry. Tato filozofie se stává jakýmsi protikladem Západní filozofie. Postupně se definovaly hlavní rozdíly mezi těmito dvěma odlišnými chápáními světa. Teoretik vědy Roger N. Walsh je shrnul do následujících bodů:
a) vesmír je nedualistický (reakce na karteziánský dualismus oddělující ducha a hmotu)
b) tvoří jednotný celek, systém vzájemné spojitosti, neskládá se tedy z nespojitých částí
c) není statický, nýbrž dynamický, nachází se tedy v neustálém pohybu
d) je akauzální, a to v tom smyslu, že veškeré komponenty spoluurčují každou událost (omnideterminismus), takže každý tradiční model kauzality zde musí beznadějně selhat
e) neplatí v něm fundamentální principy, nýbrž je založen na své vlastní vnitřní soudržnosti
f) představuje systém, v němž nelze - v důsledku mnohotvárnosti a jemnosti proměnných - přesně předvídat události, předvídání je možné jen na způsob statistické pravděpodobnosti
g) je paradoxní, tj. nelze jej intelektuálně vposledku pochopit a vyjádřit pojmy
h) je nerozlučně spojen s člověkem, který ho pozoruje
Ve druhé polovině 20. století se objevuje dílo filozofa Thomase Kuhna The Structure of Scientific Revolutions [1], které se zabývá historickým pohledem na vývoj vědeckého poznání. Kuhn zde tvrdí, že tento vývoj má nelineární průběh, a lze jej charakterizovat jako střídání paradigmat. Pod termínem paradigma se rozumí soubor názorů, hodnot a technik, které sdílejí členové dané vědecké komunity. Tato paradigmata mohou být jak obecně-filozofická tak i vysoce specializovaná. V praxi se prokázala vhodnost a pravdivost označení paradigma v charakterizování historického vývoje. Nyní někteří autoři používají Kuhnův pojem paradigmatu i na označení newtonovsko-karteziánské epochy a v souvislosti s hlásanou krizí této epochy tito autoři tvrdí, že newtonovsko-karteziánské paradigma stejně tak jako jiná paradigmata projevuje příznaky období tzv. abnormální vědy, neboli přestává vyhovovat. Myslím, že se i stalo nyní módou prohlašovat, že vědecké metody nejsou schopny zodpovědět na mnohé otázky, natožpak vyřešit současné problémy. Setkáváme se poslední dobou čím dál tím častěji s nejrůznějšími "alternativními" metodami, stávají se populární Východní náboženství, a v extrémních případech se odsuzuje automaticky vše, co je ze Západu, a nekriticky přijímá to, co pochází z Východu. Všeobecně se zlehčuje význam vědy a jejích metod a nově vzniklý filozoficko-literární směr postmodernismus, o kterém budu hovořit později, dává dokonce na stejnou úroveň vědecké teorie s mýty a vyprávěním."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24968
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse