Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Směnárenské služby a cestovní doklady

Směnárenské služby a cestovní doklady


Kategorie: Hotelnictví a turismus

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Třebíč

Charakteristika: Práce obsahuje charakteristiku směnárenských služeb, vysvětlení důležitých pojmů spojených se směnárenskou činností, rozdělení cestovních dokladů, příklady platebního styku v CR a spoustu dalších informací.

Obsah

1.
Směnárenské služby (obecná charakteristika, valuty, devizy, směnárenská místa,kurzovní lístek)
2.
Cestovní doklady (obecná charakteristika, rozdělení cestovních dokladů, vydáván cestovních pasů, co potřebujeme k žádosti o cestovní doklad, poplatky za vydání, povinnosti držitele cestovního dokladu, neplatnost cestovního dokladu)
3.
Peněžní služby (platební styk v CR - hotovostní, bezhotovostní)

Úryvek

"Rozvoj ZCR vyžaduje existenci směnárenských služeb. Jejich poskytování je upraveno devizovým zákonem a na něj navazujícími předpisy (vyhláškami) vydávanými ČNB.
Směnárenské služby představují obchody s devizovými a valutovými prostředky.
Pojmy:
VALUTY – bankovky a mince v cizí měně
DEVIZY – peněžní prostředky v cizí měně v bezhotovostní podobě (např. uložené na účtech bankách, v podobě šeků, směnek, platebních karet)

Obchody s devizami a valutami mohou provádět tzv. směnárenská místa, která dělíme na:
1. bankovní – klasické směnárny v bankách
2. mimobankovní – hotely, obchody, cestovní kanceláře, cestovní agentury, hraniční přechody, směnárenské automaty
Směnárenskou činností je poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej bankovek, mincí a šeků v cizí nebo české měně za bankovky, mince a šeky v jiné měně. Nabízet nebo provádět směnárenskou činnost jako podnikání může pouze fyzická nebo právnická osoba, která byla k této činnosti předem registrována ČNB. Podmínky jsou uvedeny v devizovém zákoně a platných prováděcích vyhláškách.
K základním povinnostem při obchodování s devizami a valutami patří:
 viditelně umístit informace o směnných kurzech a poplatcích za směnu
 prokazování totožnosti se ve směnárnách vyžaduje v případě, kdy převýší objem obchodu hranicí 1000 Euro (podle vyhlášky ČNB č. 376 ze dne 23. října 2009 o směnárenské činnosti)
 vést valutovou knihu nebo deník
 mít kartotéku platidel, která obsahuje vyobrazení a popis platných bankovek a mincí v české měny a zahraničních měn a informace o podobě platnosti, případně vyobrazení známých padělků

Kurzovní lístek obsahuje směnné kurzy jednotlivých měn (tj. v jakém poměru se směňuje zahraniční měna za české koruny). V České republice jsou vydány:
a) speciální kurzovní lístek ČNB, od kterého pak odvozují své měnové kurzy ostatní subjekty. Je zveřejňován denně na internetu, v denním tisku, na teletextu.
b) kurzovní lístek obchodních bank a směnáren, jež jsou využívány při konkrétních směnárenských operacích. Je důležité si uvědomit, kdy se použijí kurzy uvedené v jednotlivých sloupcích – tj. devizy nákup a prodej, valuty nákup a prodej.
Směnárny stanoví:
a) prodejní kurz
b) nákupní kurz - je vždy nižší než kurz prodejní (kurz se liší dle devizového místa, směnárny)

CESTOVNÍ DOKLADY
Souvisí se zahraničním CR. Vydávání těchto dokladů spadá do kompetence ministerstva vnitra, ministerstva zahraničí a také konzulátních úřadů (velvyslanectví) příslušných zemí.
V ČR existuje Zákon o cestovních dokladech.

DRUHY CESTOVNÍCH DOKLADŮ
1. cestovní pas s biometrickými údaji – obsahují digitální fotografii a digitalizovaný otisk prstu, který se provádí bezinkoustovým snímáním otisků prstů (obou ukazováků), digitalizovaný otisk je pak uložen spolu s fotografií na speciálním čipu a přečíst je může pouze autorizované čtecí zařízení, tyto pasy vydává ministerstvo vnitra prostřednictvím pověřených městských úřadů, vydává se ve lhůtě do 30 dnů; je-li žádost podána na zastupitelském úřadu v zahraničí, ve lhůtě do 120 dnů.
2. diplomatický nebo služební pas - vydává ministerstvo zahraničních věcí vymezenému okruhu osob, platí pro ně zvláštní zákon, komu mohou být vydané (např. president, poslanci, ministři, velvyslanci… )
3. občanský průkaz vydaný po roce 1993 – nejedná se o cestovní doklad, ale o průkaz totožnosti, který umožňuje cestování v rámci EU, tzv. Schengenského prostoru + dalších států, které jej akceptují (např. Chorvatsko, Albánie)
4. cestovní průkaz – používá se výjimečně jako náhradní cestovní doklad, vydává ho velvyslanectví při ztrátě cestovního dokladu nebo občanského průkazu, má omezenou platnost, slouží pouze pro návrat do vlasti
Vydávání cestovních pasů probíhá podle následujících zásad:
 musí být podána písemná žádost na úředním tiskopisu s vyhovující fotografií a zaplacen příslušný poplatek
 pro děti od 15 let podávají žádost rodiče, mladiství ve věku 15 – 18 let musí předložit úředně ověřený souhlas rodičů
 platnost cestovního pasu je u dospělé osoby 10 let, u dítěte do patnácti let 5 let
 cestovní pasy mají strojově čitelnou zónu, což usnadňuje evidenci osob na hranicích
 cestovní pas nemůže být vydán osobám, proti kterým je vedeno trestní stíhání nebo je nařízen výkon rozhodnutí pro neplnění vyživovací povinnosti a jiných finančních závazků
 nadále zůstává v platnosti možnost vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny ve lhůtě kratší než 30 dnů, který ovšem platí pouze 6 měsíců
Zapisování děti do cestovního pasu bylo zrušeno.
K žádosti o vydání cestovního pasu (obou typů) je třeba předložit:
 doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum, narození, rodné číslo apod.), např. občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný nebo oddací list), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky),
 doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, např. rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno,
 doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 smlouvu o nápomoci schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let žádost podpůrce, nebo smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let žádost člen domácnosti,
 odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již držitelem platného cestovního pasu je a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29565
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse