Směnky


Kategorie: Burzy a cenné papíry

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se velmi podrobně a přehledně zabývá směnkami. Popisuje jejich jednotlivé druhy a náležitosti. Věnuje se charakteristice jednotlivých operací se směnkami. Text je doprovázen popsanými ukázkami jednotlivých typů směnek.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika a základní druhy směnek
2.1
Základní charakteristiky směnky
2.2
Rozdělení směnek
2.2.1
Podle způsobu vystavení (podle výstavce)
2.2.2
Podle podstaty směnečné operace
3.
Podstatné náležitosti směnky
3.1
Podstatné náležitosti směnky cizí
3.2
Podstatné náležitosti směnky vlastní
4.
Operace se směnkami
4.1
Akcept směnky cizí
4.2
Směnečné rukojemství (aval)
4.3
Směnečné rukojemství
4.4
Prolongace směnky
4.5
Nezaplacená směnka
4.6
Blankosměnka
4.7
Splatnost směnky
4.8
Allonge
4.9
Ručení za zaplacení směnky
4.10
Promlčení
4.11
Rektasměnka
4.12
Amortizace směnky
4.13
Převod vlastnictví směnky
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

„ Převod vlastnictví směnky
Často bývají směnky převáděny třetím osobám, které se tímto převodem stávají novými vlastníky směnky. Dosavadní majitel směnky se nazývá indosant, nový majitel indosatář. V těchto případech se směnka používá jako prostředek platební, kterým indosant uhrazuje svůj finanční závazek vůči novému majiteli směnky. Převod vlastnictví se provádí zápisem na rubu směnky, tzv. indosamentem.
Druhy indosamentů:
1. Indosament vyplněný – Dosavadní majitel převádí svým vlastnoručním podpisem směnku na nového majitele.
2. Blankoindosament – Nevyplněný indosament. Blankoindosamentem se směnka dočasně stává cenným papírem na doručitele. Dosavadní majitel napíše na rub směnky pouze své jméno a vlastnoruční podpis. Nový majitel může na směnku kdykoli doplnit své jméno, nebo jméno kohokoliv jiného, čímž se směnka znovu stává cenným papírem na jméno.
3. Prokuraindosament – Zmocňovací indosament. Opravňuje zmocněnce k inkasu směnky. Ten, kdo získá směnku prokuraindosamentem, je oprávněn směnku indosovat opět jen indosamentem. Nejčastěji bývají k inkasu pověřovány banky.

Banky často kupují od svých zákazníků směnky dosud nesplatné, získávají je normálním indosamentem a zákazníkovi, který potřebuje peněžní hotovost, ihned vyplácejí směnečné sumy, snížené o smluvní úrok vypočítaný ode dne indosamentu do dne splatnosti. Tím umožňují svým zákazníkům, kterým hrozí platební neschopnost, získat potřebné likvidní prostředky k úhradě jiných finančních závazků - tzv. eskont směnek.
Úloha bank ve směnečných obchodech
1. Velmi často jsou směnky domicilovány u bank, tzn., že jako místo platební je přímo na směnce uvedena banka, zpravidla banka směnečníka. V tom případě výstavce směnky nebo její majitel převede směnku na svoji banku zmocňovacím indosamentem. Banka ovšem nevystupuje jako aval.
2. V jiných případech může výstavce směnky, který poskytuje svému zákazníkovi úvěr, vystavit po předchozí dohodě směnku na banku tohoto zákazníka, kterou banka akceptuje. Tím banka žádný úvěr neposkytuje, avšak akceptem přejímá záruku, že směnku řádně zaplatí.
3. Eskont směnky – Banka od svého zákazníka odkoupí dosud nesplatnou směnku, stane se tedy jejím majitelem a směnečnou částku sníženou o smluvní úrok do dne splatnosti vyplatí v hotovosti dosavadnímu majiteli směnky.
4. Klient, který potřebuje pro svou obchodní činnost úvěr, akceptuje směnku, kterou na něho banka vystaví. Banka vyplatí směnečnou sumu v hotovosti, avšak sníženou o smluvní úrok do dne splatnosti směnky.
5. Banka se na směnku podepíše jako aval za směnečníka (hlavně při obchodech se zahraničím). Za záruku si banky účtují poplatky a často si kladou i další podmínky, za kterých budou směnky avalovat. Krajním požadavkem může být zablokování konta dlužníka.
6. Banky zajišťují provedení akceptace směnky směnečníkem (hlavně při obchodech se zahraničím).

Diskont směnek: Někdy banky své směnky prodávají, nebo je dávají do zástavy centrální bance. Centrální banka tím poskytuje ostatním bankám úvěry. Za tyto úvěry účtuje centrální banka úroky podle tzv. diskontní sazby. Diskontní sazba je úroková míra, kterou si centrální banka sráží při vyplácení poskytovaných úvěrů. Výši diskontní sazby centrální banka reguluje přítok peněz do národního hospodářství. Stoupá-li diskontní sazba, hovoří se o tom, že peníze jsou drahé, klesá-li, pak jsou peníze laciné. Drahé peníze mají za následek přitlumení hospodářské aktivity, zvýšení nezaměstnanosti, zostření konkurence, ale na druhé straně také omezení inflačních tlaků a snižování cenové hladiny. Laciné peníze naopak podporují hospodářskou aktivitu, snižují nezaměstnanost, oživují poptávku, ale na druhé straně podporují inflaci, zmírňují konkurenci a zvýšená poptávka způsobuje zvyšování cenové hladiny. Centrální banka mění diskontní sazby nepravidelně, podle toho, jak se vyvíjí situace v ekonomice. Připravovaná změna není nikdy předem ohlašována, aby bylo zabráněno spekulacím. U měn inflačních bývá diskontní sazba vyšší nebo vysoká, u měn pevných naopak nízká.“

Poznámka

Práce kompilačního charakteru s uvedenou literaturou. Obsahuje grafiku a schéma. Čistý text dosahuje cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18980
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse