Směnky


Kategorie: Burzy a cenné papíry

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je seznámení se směnkou jako takovou, s její definicí a se způsoby užití. Text poukazuje na možnosti majitele směnky a na její, co nejefektivnější využití. Zaměřuje se také na důvody zániku směnky a na její užití v obchodní sféře. V závěru je uvedena kauza jedné směnky a bytu politika Miroslava Kalouska.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vlastní práce
2.1.
Charakteristika směnky
2.2.
Účastníci směnečného vztahu
2.3.
Právní úprava směnek
2.4.
Směnka cizí - rimesa, trata
2.5.
Směnka vlastní
2.6.
Rozdělení směnek
2.7.
Operace se směnkami
2.7.1.
Akceptace (přijetí)
2.7.2.
Reakceptace
2.7.3.
Prologace
2.7.4.
Náhrada
2.7.5.
Protest
2.7.6.
Avalizace
2.7.7.
Převod práv
2.7.8.
Uložení
2.7.9.
Umoření (amortizace)
2.7.10.
Vydání směnky advokátovi nebo jeho zástupci
2.7.11.
Splacení
2.7.12.
Promlčení
2.7.13.
Placení směnkou
2.8.
Směnečné úvěry
2.8.1.
Směnečný eskontní úvěr
2.8.2.
Reeskontní úvěr
2.8.3.
Negociační úvěr
2.8.4.
Lombardní úvěr na směnky
2.8.5.
Akceptační úvěr
2.8.6.
Remboursní úvěr
2.8.7.
Samoeskontování
2.8.8.
Ručitelský (avalský) úvěr
3.
Vlastní názor
4.
Závěr
5.
Aktualita

Úryvek

"2. 3 Právní úprava směnek

Aby směnky mohly bezporuchově plnit své ekonomické funkce, musí osoby, které je užívají, znát jejich právní úpravu.Z důvodu sjednocení směnečných zákonů a zvyklostí (rozvoj směnečných obchodů) byla v roce 1930 svolána do Ženevy mezinárodní konference o právu směnečném a šekovém a byla přijata tzv. Ženevská konvence. Země, které ji podepsaly, mají směnečné a šekové zákony upraveny v zásadních otázkách stejně.
V České republice je právní úprava směnek zakotvena v Zákoně směnečném a šekovém č. 191/1950 Sb. Používání směnek je umožněno ustanoveními obchodního a občanského zákoníku, podle kterých je možné poskytování obchodních úvěrů mezi podnikateli.

2. 4 Směnka cizí - rimesa, trata

Představuje příkaz výstavce třetí osobě (směnečníkovi - dlužníkovi) zaplatit osobě označené v řadu přesně stanovenou částku v přesně stanovené době na stanoveném místě. Směnka může znít i na vlastní řad. Musí obsahovat tyto náležitosti:

 označení, že jde o směnku v textu listiny a vyjádřené v jazyce, ve kterém je tato listina sepsána,
 bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu v existující měně (musí být udána jak slovy, tak čísly; pokud se neshodují, platí částka napsaná slovy),
 jméno toho, kdo má platit – směnečníka,
 údaj splatnosti (pokud není uveden, je směnka splatná na viděnou) ,
 údaj místa, kde má být placeno - domicil, který zapisuje výstavce nebo pak akceptant při akceptaci (ve většině případů jsou směnky domicilovány u banky, která vede účet akceptanta),
 jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (remitenta),
 datum a místo vystavení směnky (pokud není uvedeno místo vystavení, platí za ně místo výstavce),
 podpis výstavce - musí být umístěn v pravém dolním rohu. K podpisu je třeba uvést adresu nebo razítko firmy. Směnku podepisuje osoba, která je k tomu zmocněna.
2. 5 Směnka vlastní

Obsahuje slib výstavce směnky (dlužníka) zaplatit osobě označené v řadu přesně stanovenou částku v přesně stanovené době na stanoveném místě. Musí obsahovat tyto náležitosti:

 označení, že jde o směnku v textu listiny a vyjádřené v jazyce, ve kterém je tato listina sepsána.
 bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžní sumu v existující měně
(musí být udána jak slovy, tak čísly; pokud se neshodují, platí částka napsaná slovy).
 údaj splatnosti (pokud není uveden, je směnka splatná na viděnou)..
 údaj místa, kde má být placeno."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://www.myop.wz.cz/pdf/sem17.doc.; http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/smenky-druha-cast-dokumentu-opu/1000818/49069/;
http://www.referaty10.com/referat/Finance/2/tema-2-13-Finance.php; http://www.seminarky.cz/Smenka-celkovy-popis-224

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19317
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse