Směnky, šeky

Kategorie: Burzy a cenné papíry

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Podrobný rozpis toho, co jsou směnky a šeky, k čemu slouží a jaká je jejich pozice v ekonomice. V práci jsou vysvětleny základní pojmy a je také doplněna o přehledné tabulky a grafy.

Obsah

1.
Směna a její formy a úloha peněz
2.
Obchodní úvěr
3.
Směnka, charakteristika, druhy, náležitosti, směnky v bankovní praxi, výhody a nevýhody, právní úprava směnečné problematiky
4.
Šeky, charakteristika, druhy, náležitosti a právní úprava, zaručený šekový systém
5.
Obchodně závazkové vztahy, předmět, právní úprava
6.
Ustanovení o uzavírání smluv
7.
Porušení smluvních povinností a jeho následky
7.
Hospodářská soutěž, monopolní a dominantní postavení firmy, kartely, kartelové dohody, fúze

Úryvek

"Křižování šeků – omezuje proplacení šeku neoprávněné osobě.
Křižuje buď výstavce nebo majitel účtu (šeku) a to na lícní straně, kde se opatří rovnoběžnými čárami, zpravidla razítkem.
Dva způsoby křižování:
1. Všeobecné křižování – prázdné čáry nebo se mezi čarami napíše finančnímu úřadu, od toho okamžiku bude šek proplacen bance.
2. Zvláštní křižování – od tohoto okamžiku bude šek proplacen konkrétní bance (IPB a. s.) nebo jejímu klientovi.
Pro použití šeku platí tzv. legitimační povinnost – klient musí prokazovat totožnost, pokud je vyplacen v hotovosti, tak se musí vyplácet v hotovosti podle vzoru.

Výstavce může ustanovit komu má být šek proplacen, pak rozeznáváme:
 šek na řad (orderšek) – je vystaven na určitou osobu a práva lze převádět indosamentem
 šek na jméno (rektašek) – je vystavený na určitou osobu a musí mít doložku „nikoli na řad“
a tím není možné převést šek na jinou osobu
 šek na majitele, držitele (au porteur) – na němž není uvedena osoba, které má být placeno
a k převedení šeku není potřeba žádného indosamentu, přesto bývá požadován, a to z důvodů zajišťovacích (ručení za proplacení)

Proplacení šeku – může být zaručeno třetí osobou, může to být kdokoliv kromě šekovníka, bývá označováno jako šekové rukojemství a třetí osoba se jenom podepíše na líci šeku a přidá doložku „jako rukojmí“ nebo i bez doložky a ručí buď za celou šekovou sumu nebo za část sumy. Klient nesmí vystavovat nekrytý šek.

Soukromé šeky:
Výstavcem je soukromá osoba, jiná právnická osoba než banka.
Jedná se o majitele šekové knížky vydávané k bankovnímu účtu.
Kvalita šeku závisí na bonitě výstavce.
Není zpravidla ihned proplácen, je proplácen k inkasu.
Modifikace je šek zaručený, popř. eurošek – garance proplacení za určitých podmínek.

Eurošek – patří mezi soukromé šeky.
Jedná se o mezinárodní šekový systém, který je modifikací soukromého šeku.
Klient je může žádat ke svému devizovému účtu po dodržení podmínek stanovených bankou (disciplína placení, dodržení zůstatku). Eurošeky jsou nepřenosné, může je využívat jen oprávněný majitel. Spolu s šeky obdrží klient i záruční EC kartu – plní funkci garančního prvku (zaručuje proplacení EC šeku), současně plní i funkci platební karty.
Slouží jako identifikační nástroj, protože se musí klient vždy pro vyplnění šeku podepsat. Banky
se zaručují, že šek při vyplnění vždy proplatí. A to i v případě nekrytého, odcizeného i ztraceného šeku, ale pouze ta banka, která tiskopis zaručených šeků klientovi vydává.
Proplacení šeku max. do 400 DM na 1 šek, v cizině je možné použít najednou 10 šeků.
V ČR je to omezeno částkou 6 500 Kč na 1 šek.

Záruční karta obsahuje:
a) číslo karty
b) číslo účtu výstavce šeku
c) dobu platnosti karty
d) podpisový vzor
e) hologram (bezpečnostní znak)

Zúčtování po proplacení probíhá mezi národním eurocentrem (v Praze při Živnostenské bance)
a eurocentrem výstavce šeku.
Výhodou eurošeku je možnost cestovat bez hotových peněz, klient je neustále spojen s vlastním šekem.
Rizika ze ztráty nebo krádeže šekové knížky jsou omezena tím, že se šek předkládá společně s EC kartou.

Zaručený šekový systém = modifikace soukromého šeku
Od r. 1995 na podobných principech jako eurošekový systém, pouze na území ČR.
Restorem byla ČNB, dnes sdružuje 12 bank pod garancí ČNB.
Je založen na vydání tiskopisů šeků – je jednotný, liší se pouze logo banky, která ho vydala.
Současně je vydávána záruční karta.
Cílem bylo rozšířit možnost bezhotovostního placení.
Banka, která šek vydala se opět zaručuje proplatit každý šek max. do výše 6 500 Kč.
Při první platbě je možno vystavit až 10 šeků.
Klient může využít k placení v obchodech tzv. královskou červenou korunku (asi 2500), je povinen předložit záruční šekovou kartu a podepsat se v přítomnosti příjemce, podpis je porovnán se vzorem na záruční kartě.
Banka garantuje proplacení i v případě odcizeného, nekrytého šeku.

Bankovní šeky se využívají jako náhrada hotovostního placení.
Výstavcem je banka – na žádost klienta.
Postup: Zákazník složí požadovanou částku jako protihodnotu šeku v bance a banka vystaví šek.
Banka se stává garantem proplacení šeku. Šek je vyplácen ihned po předložení, protože není třeba kontrolovat zůstatek na účtu. Jsou nabízeny v domácí i zahraniční měně.

Cestovní šeky – nejsou šeky dle Směnečného a šekového zákona č. 191/50 Sb.
Řídí se obchodním zákoníkem – v textu není označení slovem šek – odlišný je i způsob proplacení
a oběh těchto šeků.
Vystavující banka pouze slibuje proplacení šeků. Vydávají je velké mezinárodně uznávané banky nebo specializované společnosti (cestovní kanceláře), a to na předem stanovenou zaokrouhlenou částku ve volně směnitelné měně.
Jsou vyráběny pečlivě jako bankovky a chráněny ochrannými prvky.
Hodnota šeku je hrazena klientem již při nákupu šeku.
Při potřebě směnit šek v zahraničí zpět za hotovost, ho klient před bankovním úředníkem nebo
před obchodníkem podepíše a ten jeho podpis srovná s prvním podpisem, kterým se šek opatřil
při nákupu – došlo k ověření šeku metodou „prohlédni a srovnej“ a snižuje tím riziko neoprávněného proplacení při ztrátě či odcizení."

Poznámka

Dobře zpracované. Psané formou poznámek, ne souvislého textu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6686
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse