Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Směnky - úloha bank a použití v zahraničním obchodě

Směnky - úloha bank a použití v zahraničním obchodě

Kategorie: Burzy a cenné papíry

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahem práce je velice stručný popis úlohy bank ve směnečných obchodech. Práce seznamuje s údaji, které musí obsahovat směnka předkládaná bance. Zabývá se eskontem, akceptem, avalizací a uložením směnky. Druhá část práce je věnována směnkám v zahraničním obchodu v podobě definice ramboursního a negociačního úvěru.

Obsah

1.
Úloha bank ve směnečných obchodech
1.1.
Směnka předkládaná bance musí obsahovat následující náležitosti
1.2.
Obstarání inkasa
1.2.1.
Postup při obstarání inkasa
1.3.
Eskont směnek
1.4.
Akcept směnky
1.5.
Avalizace směnky
1.6.
Uložení směnky
2.
Směnky v zahraničním obchodě
2.1.
Ramboursní úvěr
2.2.
Negociační úvěr

Úryvek

"Eskont směnek
Podstatou eskontu je odkup dosud nesplacených pohledávek s určitou splatností,
a to po srážce úroků ode dne eskontu do dne splatnosti pohledávky. Nejčastější formou eskontu je právě eskont směnek.

Banka eskontuje obchodní směnky, čímž majiteli směnky umožňuje přeměnit pohledávku na finanční prostředky a urychlit tak obrat kapitálu. Nákupem směnek tak banka poskytuje klientovi úvěr. Banka úvěruje svému klientovi pohledávky, které nejsou dosud splatné, a to až do doby jejich splatnosti s podmínkou, že když hlavní směnečník nebo ostatní osoby závazné podle směnečného práva nezaplatí, vyrovná poskytnutý úvěr úvěrový dlužník, tedy ten, od kterého banka směnku eskontovala.

Banka přijímá směnky k eskontu na základě písemné žádosti klienta, který je majitelem směnky. Banka eskontuje jen takové směnky, u nichž bonita směnečných účastníků, hlavně žadatele o eskont, dává záruku zaplacení směnky při splatnosti. o eskont dává záruku zaplacení směnky při splatnosti.

Při uzavírání smlouvy o eskontu si banka od směnečné částky odpočítává provizi a úrok za dobu trvání takto vzniklého úvěrového vztahu. Banka proplatí příslušnou částku buď v hotovosti nebo bezhotovostně. Banka se stává majitelem eskontované směnky. K zabezpečení návratnosti ekontního úvěru eskontuje banka obchodní směnky, tj. směnky podložené dodávkou zboží. Snahou banky je rovněž získat směnky eskontovatelné u ČNB, kdy reeskont směnek umožňuje bance získat refinanční zdroje za diskontní sazbu. Vzhledem k tomu, že banka má možnost eskontované směnky reeskontovat u ČNB, dává přednost odkupu směnek cizích.

Směnka předkládaná k eskontu musí být opatřena indosamentem vyplněným na banku nebo blankoindosamentem. Směnku nelze použít jako účetní doklad nebo příkaz k zúčtování; při bezhotovostním placení je podkladem pro vyhotovení příkazu k zúčtování.

Při eskontu a reeskontu vlastník směnky doručí směnku své bance, banka vlastníka připíše směnečnou sumu po odečtení diskontu ve prospěch účtu předložitele a doručí směnku k reeskontu ČNB. Při splatnosti předloží ČNB směnku k úhradě bance dlužníka a banka vystavitele uhradí ČNB směnečnou sumu, předloží směnku výstavci a zatíží jeho účet směnečnou sumou.

Při poskytnutí úvěru eskontem směnky klient přeloží směnku k eskontu, banka poskytne úvěr ve výši směnečné částky snížené o diskont a provizi, při splatnosti předloží banka směnku bance směnečníka k úhradě, banka směnečníka uhradí směnečnou sumu a banka klienta provede zúčtování s klientem.

Akcept směnky

Při akceptu směnky bankou se platebním místem stává akceptační banka, v drtivých případech banka směnečníka. Při akceptu směnky bankou dochází k následujícímu postupu:
klient banky vypíše směnku a požádá banku o akcept směnky, banka po prověření bonity klienta směnku akceptuje a vrátí ji zpět klientovi, který předá směnku třetí osobě (věřiteli). Před dospělostí směnky klient deponuje směnečnou částku u banky a při dospělosti třetí osoba předloží směnku bance k proplacení, banka směnku proplatí třetí osobě a zatíží běžný účet klienta, který směnku vypsal."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.
Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera265
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse