Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Směry vývoje životního prostředí v EU

Směry vývoje životního prostředí v EU

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v bodech charakterizuje Akční programy pro environmentální politiku Evropské unie, jejich časovou posloupnost a náplň. Věnuje se Amsterdamské smlouvě z hlediska životního prostředí, a popisuje Cardiffský proces o dosažení trvale udržitelného rozvoje a implementaci environmentální politiky do praxe. Poslední část charakterizuje Helsinskou Evropskou radu.

Obsah

1.
Akční programy
2.
Amsterdamská smlouva
3.
Cardiffský proces
4.
Helsinská Evropská rada

Úryvek

“Hlavní rámec pro environmentální politiku Evropské unie poskytly Akční programy.
• rok 1973 – Evropská unie přijala První akční program pro ochranu životního prostředí po náhlém zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku ochrany životního prostředí koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let,
• první čtyři akční programy ochrany životního prostředí (1973-1991) obsahovaly zmínku o potřebě politické integrace, ale nespecifikovaly, jak by bylo možné integrace dosáhnout,
• Čtvrtý akční program ochrany životního prostředí se poprvé vážně zabýval potenciálním konfliktem mezi vnitřním trhem a environmentálními politikami,
• 1992 – Pátý akční program ochrany životního prostředí (1992-2000):
-vtělena koncepce trvale udržitelného rozvoje,
-Komise jej označila jako “bod zlomu pro Společenství”,
-poskytuje rámec pro nový přístup – ochrana životního prostředí je propojena s širší koncepcí trvale udržitelného rozvoje,
-má být zaveden do všech ekonomických sektorů a politických oblastí,
-dokázal formulovat operační kroky pro integraci environmentální politiky,
-pokouší se o přesun od čistě environmentálních politik k integraci environmentální politiky do pěti ekonomických sektorů: zemědělství, energetiky, průmyslu, turistiky a dopravy,
-navrhuje strukturální změny ve prospěch hromadné dopravy, efektivního využívání energie a prevence vzniku odpadů,
-stanoví střednědobé a dlouhodobé cíle pro omezování některých znečišťujících látek,
-navrhuje nástroje pro dosažení těchto cílů,
-prosazuje rozšíření rozsahu politických nástrojů, dobrovolné dohody s průmyslem, partnerství, sdílenou zodpovědnost a přenesení středu pozornosti z legislativních opatření na ekonomické nástroje (dané a poplatky, subvence).
•ze selhání Pátého akčního programu ochrany životního prostředí je obviňováno několik faktorů:
-od členských států scházel závazek k implementaci programu,
-byla přijata efektivní opatření pro ochranu životního prostředí, ale přes závažné překážky nemohla být realizována,
-selhání při zavádění ekologické daňové reformy,
-některé členské státy vetovaly jakékoliv smysluplné opatření Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí,
-průmysl vyvinul silný tlak proti progresivním návrhům na zavedení zodpovědnosti výrobců, na přísné normy a požadavky,
-Evropská unie zdaleka není připravena na efektivní politickou integraci,
-nedostatek rozhodující síly Evropského parlamentu v oblasti zdaňování,
-neexistuje žádná kontrola ekologické kvality financování z fondů Evropské unie.
• Šestý akční program životního prostředí:
-dosud nebyl publikován,
-nadále bude zastávat přístup popsaný v Pátém akčním programu ochrany životního prostředí (sektorová integrace, rozšiřování rozsahu nástrojů),
-bude podrobněji zdůrazňovat environmentální požadavky politik Evropské unie – byla vybrána čtyři hlavní témata:
• klimatická změna, která je provázána s politikami energetiky a dopravy,
• zdraví a životní prostředí, provázané s chemikáliemi, bezpečností potravin, geneticky modifikovanými organismy, kvalitou vody atd.,
• biodiverzita, provázaná s rozvojem venkova a zemědělství,
• využívání přírodních zdrojů a odpadová politika."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera943
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse