Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Smlouva o dílo uzavřená podle zákona č. 513/91 Sb. OZ

Smlouva o dílo uzavřená podle zákona č. 513/91 Sb. OZ

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou smlouvu o dílo se všemi náležitostmi dle podmínek zákona. Práce je opatřena komentáři po straně, které jsou dílem třetí osoby.

Obsah

1.
Smluvní strany (objednatel, zhotovitel)
2.
Předmět smlouvy
3.
Termíny plnění
4.
Cena za dílo
5.
Způsob úhrady a platební podmínky
6.
Záruční lhůty
7.
Kvalitativní podmínky
8.
Součinnost zhotovitele
9.
Součinnost objednatele
10.
Provedení díla
11.
Vady díla
12.
Důsledky porušení smluvních ujednání
13.
Prodlení objednatele a zhotovitele. Odstoupení od smlouvy
14.
Závěrečná ustanovení

Úryvek

"6. Záruční lhůty
6.1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené dílo v délce trvání 3. měsíců od data předání a převzetí dokončeného díla s výjimkou těch částí díla, pro které jejich výrobce stanoví záruční lhůtu jinou.

7. Kvalitativní podmínky
7.1. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péči v rozsahu nutném pro jeho řádné provedení . Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
7.2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy.

8. Součinnost zhotovitele
8.1. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby, dílo provede na své náklady a nebezpečí.
8.2. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně dva dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
8.3. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník v rozsahu předepsaném §43 vyhl. 132/98 Sb. ve znění pozdějších úprav, a to ode dne zahájení díla. Stavební deník musí být v průběhu stavby trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění dodávky.
8.4. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
8.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7581
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse