Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Smlouva o nájmu bytu - vzor

Smlouva o nájmu bytu - vzor

Kategorie: Právo, Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vzor smlouvy o nájmu bytu. Jsou zde uvedeny všechny důležité komponenty k běžně uzavíraným smlouvám tohoto typu. Součástí je i vzor protokolu o předání bytu.

Obsah

1.
Smlouva o nájmy bytu
1.1.
Pronajímatel
1.2.
Nájemce
1.3.
Předmět smlouvy
1.4.
Doba nájmu
1.5.
Úhrada nájemného
1.6.
Předání bytu k užívání
1.7.
Další ujednání
1.8.
Ukončení nájmu
1.9.
Závěrečná ustanovení
2.
Protokol o předání bytu

Úryvek

"Smlouva o nájmu bytu
uzavřená dle §685 a násl. Zákona č.40/1964 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)

1/
Jméno a příjmení:
bytem:
tel.:
(jako pronajímatel)

a

2/
Jméno a příjmení:
rodné číslo:
bytem:
tel:
(jako nájemce)


Čl. 1
Předmět smlouvy
1.1 Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci do užívání k účelům bydlení byt č. …, v … podlaží, o velikosti …, v domě na adrese ul. ………., město ………..

Čl. 2
Doba nájmu
2.1 Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od …….. do ……… . V případě řádného a včasného plnění povinností nájemci dle této smlouvy (např. řádné a včasné placení nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu) se doba nájmu automaticky prodlužuje o dalších 6 měsíců. Takto lze postupovat i opakovaně. Pokud nájemce nebude řádně a včas plnit své povinnosti dle této smlouvy (např. nebude řádně a včas platit nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu) skončí doba nájmu uplynutím sjednané doby nájmu.

Čl. 3
Úhrada nájemného
3.1 Měsíční nájemné činí ………. Kč včetně záloh na služby spojené s užíváním bytu (rozsah a výše je stanovena ve stávajícím rozpisu nájmu) a záloh na dodávku médií - elektřina, plyn, apod.. Měsíční nájemné se navýší o částku dle nového rozpisu nájmu (týkající se záloh na služby). Rozpis nájmu bude předložen nájemci a o tuto částku se navýší celkové měsíční nájemné. Pronajímatel je povinen vyúčtovat veškeré přijaté zálohy nájemce do 15 dnů ode dne, kdy obdržel vyúčtování dodávaných služeb od jednotlivých dodavatelů. Obě strany se dohodly, že úhradu vzniklých přeplatků a nedoplatků provedou do 10 dnů ode dne předání"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15700
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse