Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor


Kategorie: Podniková ekonomika, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text je vypracovanou smlouvou o nájmu nebytových prostor.

Obsah

1.
Smluvní strany
2.
Předmět nájmu
3.
Nájemné a náklady spojené s užíváním
4.
Ostatní ujednání

Úryvek

"SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Podle zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 116/1990 Sb. ji uzavírají

Pronajímatel Nájemce
Jana Poláková
Sedláčkova 55
Plzeň 326 00

I. Předmět nájmu

Pronajímatel je vlastníkem provozní budovy čp. 614, v ulici Na Libuši, v Bechyni.
Předmětem nájmu jsou čtyři místnosti, dvakrát WC, šatna a sklad v přízemí budovy, s celkovou provozní plochou 115 m².
Budova je vybavena ústředním topením, rozvodem plynu, vody a elektrického proudu.
Pronajímatel přenechává nájemci tyto místnosti za účelem provozování podnikatelské
činnosti – fyzioterapeutické služby.

II. Nájemné a náklady spojené s užíváním

Nájemce se zavazuje platit pronajímatele měsíční nájemné ve výši 35000,-- Kč,
splatných vždy 5. dne následujícího měsíce.
Ve stejných termínech součastně s nájemným bude nájemce pronajímateli platit dohodnuté
úhrnné výši zálohy na spotřebu el. proudu, plynu, vody a na ostatní služby spojené
s užíváním.
Vyúčtování bude prováděno vždy za kalendářní rok podle změřené spotřeby.

III. Ostatní ujednání

Nájemní vztah se uzavírá s účinností od 1. ledna 2011 na dobu neurčitou. Nájemce bude na
vlastní účet hradit náklady spojené s obvyklým užíváním. Pronajímatel dává nájemci souhlas, aby na svůj náklad provedl vnitřní úpravy včetně zavedení poplašného zařízení, aby provozní budova mohla sloužit k dohodnutému účelu.
Nájemce je pronajímateli odpovědný za stav objektu z hlediska protipožární prevence.
Pronajímatel se zavazuje pojistit budovu na vlastní náklady. Nájemce umožní pronajímateli
v provozní době přístup do objektu za účelem kontroly dodržování této smlouvy. Tato"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x495e99669609a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Smlouva_o_najmu_nebytovych_prostor.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse