Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Smlouva o půjčce a výpůjčce - 5/13

Smlouva o půjčce a výpůjčce - 5/13


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje se smlouvou o půjčce a výpůjčce. Nejdříve uvádí, co je předmětem smlouvy o půjčce, poté definuje dlužníka, včetně jeho základních povinností. Dále se zabývá smlouvou o výpůjčce. Vysvětluje, kdo je půjčitel, i jaké náležitosti má smlouva obsahovat. Věnuje se vzniku smlouvy, včetně práv a povinností zúčastněných stran. Předchozí část naleznete zde Způsoby uzavírání smluv, poštovní smlouva - 4/13, následující Příkazní a cestovní smlouva - 6/13.

Obsah

1.
Smlouva o půjčce
1.1.
Předmětem
1.2.
Dlužník
1.3.
Základní povinností dlužníka
2.
Smlouva o výpůjčce
2.1.
Pojem a funkce
2.1.1.
Půjčitel
2.1.2
Podstatné náležitosti
2.1.3.
Vznik smlouvy
2.2.
Práva a povinnosti

Úryvek

"Smlouva, kterou věřitel přenechává dlužníku věc určenou podle druhu a dlužník se zavazuje vrátit věc stejného druhu.
Předmětem jsou nejčastěji peníze.
Dlužník je oprávněn s těmito věcmi volně nakládat, může je i spotřebovat nebo i zcizit, protože je na něho převedeno vlastnické právo k této věci.
Smlouva může být bezplatná nebo úplatná, mohou být sjednány úroky. Je úplatná jen když úplatnost vyplývá z jejího obsahu – u peněžité půjčky může úplatnost spočívat v povinnosti platit úroky. U věcných půjček lze dohodnout úplatu ve formě vrácení většího množství věcí, či věcí lepší kvality.
Má podobnou funkci jako smlouva o úvěru, kterou upravuje obchodní zákoník (věřitel se zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky a dlužník se zavazuje peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky), ale smlouva o půjčce vzniká až předáním půjčované věci dlužníku, zatímco smlouva o úvěru je konsensuální.
sjednanou ve smlouvě, nebo, není-li sjednána, jakost střední. Převzetím nabývá dlužník vlastnické právo a tím na něj přechází i nebezpečí škody na věci podobně jako při kupní smlouvě.
Základní povinností dlužníka je vrátit věc téhož druhu v tomtéž množství a kvalitě. Vrácení věci zahrnuje i povinnost dlužníka převést na věřitele vlastnické právo k vráceným věcem.
Nevyžaduje se písemná forma, stačí ústní nebo i konkludentní uzavření."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49c16f9306386.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Smlouva_o_pujcce.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse