Smlouva o sdružení - 7/13


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně seznamuje se smlouvou o sdružení. Charakterizuje její funkci, zabývá se jejím vznikem. Informuje nejen o obsahu smlouvy, ale také o právech a povinnostech zúčastněných stran. Závěr se věnuje zániku smlouvy. Předchozí část naleznete zde Příkazní a cestovní smlouva - 6/13, následující Smlouva o úschově, ubytování a přepravě osob - 8/13.

Obsah

1.
Pojem a funkce
2.
Vznik
3.
Ve smlouvě musí být určen
4.
Práva a povinnosti stran
4.1.
Každý z účastníků je vázán
5.
Zánik

Úryvek

"Pojem a funkce
- smlouvou o sdružení se zavazují 2 osoby nebo se zavazuje více osob, že spojí svou činnost nebo i své majetkové hodnoty k dosažení sjednaného účelu
- na tuto smlouvu není aplikovatelný obchodní zákoník, i když jejími stranami jsou podnikatelé
- ze smlouvy vzniká ZPV mezi osobami, kt. ji uzavřel, nikoliv PO
- x odlišujeme od smlouvy, kt. se zakládá zájmové sdružení PO jako PO a smlouvy o založení sdružení občanů (podle z. o sdružování občanů)
- pojmovým znakem je závazek smluvních stran přispět svou činností k dosažení sjednaného účelu x od smlouvy o tichém společenství podle ObZ – závazek je pouze poskytnout určitý vklad a podílet se tím na podnikání, nikoliv vyvíjet činnost k dosažení cíle podnikání
- ze smlouvy o sdružení musí vyplynout účel sledovaný uzavřenou smlouvou, kt. může mít nejen hospodářskou, ale i jinou povahu
- cíl může být jednorázový, časově omezený (po jeho dosažení účelu smlouva odpadá) nebo trvalý

Vznik
- smlouvu uzavírají nejméně dvě, ale i více osob
- smlouva vznikne, jen když s jejím obsahem projeví souhlas všechny osoby, kt. mají být stranami smlouvy x pokud některá osoba souhlas neprojeví, tak smlouva vznikne, jen když ostatní strany projeví souhlas s tím, aby smlouva byla uzavřena bez její účasti

Ve smlouvě musí být určen:
۰ účel, ke kt. se strany sdružují
۰ činnost, ke kt. jsou strany povinné – stačí je-li určitelná podle účelu smlouvy, má-li být pro všechny účastníky stejná

- pokud účastníci přispívají k účelu sdružení majetkovou hodnotou je třeba určit její povahu a její rozsah
- pokud je ve smlouvě určena celková majetková hodnota a není-li určen rozsah, kt. se jednotliví účastníci mají na ní podílet, platí vyvratitelná zákonná domněnka – všichni účastníci mají poskytovat stejné hodnoty
- nevyžaduje se písemná smlouva "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49c16feb92788.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Smlouva_o_sdruzeni.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse