Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Smrt jako součást života

Smrt jako součást života

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá fenoménem smrti a umírání. V úvodu se autor věnuje různým druhům smrti a jejich průběhu. V další části se pak zaobírá fyzickou, psychickou a duchovní stránkou umírání. Závěr pojednává o umírání v minulosti a změnách, které přinesla současnost.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Otázka smyslu života a smrti
1.2
Stanovisko k umírání
2.
Fenomén smrti a umírání
2.1
Rychlá smrt
2.2
Pomalé umírání
2.3
Lidské potřeby
2.3.1
Tělesné
2.3.2
Duševní
2.3.3
Společenské
2.3.4
Duchovní
3.
Fyzická stránka umírání a smrti
3.1
Příznaky
4.
Psychická stránka umírání a smrti
4.1
Fáze negace
4.2
Fáze agrese
2.3
Fáze smlouvání
2.4
Fáze deprese
2.5
Fáze smíření
3.
Duchovní stránka umírání a smrti
4.
Smrt a umírání v minulosti
4.1
Strach ze smrti
5.
Smrt a umírání v současnosti
5.1
Péče umírajícímu
6.
Závěr

Úryvek

„II.1 Fyzická stránka umírání a smrti
Fyzická stránka umírání a smrti je předmětem pozornosti a zkoumání lékařů. Obecně se má za to, že bezprostřední předzvěstí smrti celého organismu je zástava činnosti kteréhokoliv z těchto orgánů: srdce (krevní oběh), mozku (EEG) či plic (dýchání). Jisté rozdíly jsou mezi umíráním, pokud se jedná o smrt stářím, smrt náhlou, či smrt patologickou (úmrtí v důsledku ochabnutí organismu, způsobeném nevyléčitelnou nemocí). Další tělesné příznaky blížící se smrti jsou:
- nedostatek vzduchu (kyslíková nouze) – tyto příznaky budí pocity ohrožení, děsu a strachu ze smrti
- bolest, zvláště velmi silná bolest
- zúžené vědomí
- vysoká horečka, totální apatie, fantazírování, selhání senzomotorické koordinace, slabost, zežloutnutí pokožky, hluboké vyhubnutí, nahromadění vody v nohou, nepravidelné dýchání, ochablost, zácpa, zvracení krve atd.
S fyzickou stránkou umírání je většinou spojeno prožívání bolesti (je individuální u každého jedince), strastí a utrpení. Dnešní stále se šířící neochota snášet strast mění přirozené vrcholy a úžlabiny lidského života v uměle zplanýrovanou rovinu, mohutné vlny hor a údolí se stávají sotva znatelným zachvěním a světlo a stín jednotvárnou šedí. Neochota nést strasti plodí smrtelnou nudu. Toto vyhasínání citů zvláštním způsobem ohrožuje ty radosti a utrpení, které nezbytně provázejí naše sociální vztahy k partnerům a dětem, k rodičům, příbuzným a přátelům. Přání vyhnout se utrpení znamená odloučení od podstatné složky lidského života. Tato tendence je nebezpečně posilována snahou nenechat se ničím citově svázat.
Nebylo by však jistě rozumné a smysluplné nechat trpět umírajícího pacienta, naopak je třeba dát mu láskyplnou péči, pochopení a jistotu, že život má i v této těžké situaci svůj smysl. Naproti tomu jsme povinni respektovat pacientovo svobodné a vědomé rozhodnutí bolest až do určité míry snášet. I na to má nemocný právo a zcela jistě k tomu má svůj důvod.
II.2 Psychická stránka umírání a smrti
Zde je třeba rozlišit, zda umírající má víceméně zastřené či plné vědomí. Některé nemoci (uremie, hepatitis, diabetes mellitus) často vyúsťují do agónie a pacient umírá v bezvědomí. Pokud umírání probíhá při plném vědomí, můžeme rozlišit pět fází:
1) fáze negace (šok, popírání) - v této fázi se umírající snaží přesvědčit sebe i druhé, že jde o omyl, záměnu, je to určitý druh reflexní obrany
2) fáze agrese (hněv, vzpoura) – hledání viníka, zlost na zdravotníky a zdravé lidi, nemocný to
cítí jako nespravedlnost
3) fáze smlouvání (vyjednávání) - nemocný hledá zázračné léky, léčitele, činí velké sliby
4) fáze deprese (smutek) – smutek z hrozící ztráty, strach z účtování, strach o zajištění rodiny, zoufalství, vyjádření bolesti
5) fáze smíření (souhlas) – vyrovnání se s ukončením vlastního života, čas loučení, pokora, nutno odlišit od rezignace, nemusí to být stav šťastný, ale je osvobozený od krutých pocitů, umírající dosáhne určité míry pokoje

Je třeba si uvědomit, že každý člověk je jiný, a proto všechny uvedené fáze mohou mít různou délku trvání, různé pořadí, mohou se vracet, střídat a prolínat, některé mohou i chybět.
Uvedenými fázemi neprochází jen umírající, nýbrž i jeho nejbližší - rodina, příbuzní a přátelé.“

Poznámka

Semestrální práce byla vypracována pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, Ústí n. Labem, předmět Etika a estetika.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2809
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse