Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Smysl života - esej

Smysl života - esej


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se formou eseje zamýšlí nad smyslem života. Nejdříve popisuje lidské bytí, poté odpovídá na otázku, kdy přemýšlíme o smyslu života. Popisuje různé formy smyslu života. Především štěstí a náboženství, i teoretické zkoumání smyslu života.

Obsah

1.
Úvod
2.
Stať
2.1.
Lidské bytí
2.2.
Smysl lidského života
2.3.
Štěstí jako smysl lidského života
2.4.
Teorie s praxí ve smyslu života
2.5.
Náboženství a smysl života
3.
Závěr

Úryvek

"Smysl života
„Otázka smyslu života je příliš složitá, než aby se na ni dalo odpovědět na základě zdravého rozumu“. Jestliže je náš život takový a ne jiný, člověk si nezřídka klade otázku: jaký to vše má smysl? Proč žijeme? Jak je možno naplnit lidský život? Má život vůbec nějaký smysl, či je to vše, co se kolem nás děje prazvláštní hříčka náhody? S tím souvisí i řada jiných otázek. Proč je ve světě zlo? Co mám dělat, abych svůj život prožil co nejlépe? Co mohu od života čekat? Takové myšlenky se dostavují, ale ne u každého. Je mnoho lidí, kteří žijí, aniž o tom všem uvažují. Většina lidí přemýšlela a přemýšlí o těchto problémech jen výjimečně. Jsou však chvíle, kdy si téměř každý člověk podobné otázky klade. Obvykle to bývá při vážných rodinných či společenských pohromách, při smrti někoho drahého. V těchto situacích i prostý člověk přistupuje k otázce smyslu života, začíná filosofovat o životě svém i celého lidstva.

Štěstí jako smysl lidského života
„Kdyby měl život mít smysl jen dosažením výjimečného úspěchu, mimořádného štěstí, museli by se všichni, kteří tohoto štěstí nedosáhli, nebo na něj neměli vyhlídky, smířit s představou, že jejich život nemá smysl“. Touha po šťastném životě, svobodném a důstojném člověka se prolíná dějinami lidstva, setkáváme se s ní ve všech etapách vývoje společnosti. Je ovšem skutečností, že se hledání smyslu života často odpoutávalo od společnosti, od země, do světa iluzí a snů. Ale člověk, to není abstraktní bytost trůnící někde mimo tento svět. Člověk, to je svět člověka. Smysl svého života musí tedy hledat sám v sobě, ve světě, ve kterém žije. Je nepochybné, že otázka šťastného života, ač není totožná s otázkou smyslu lidského života, se jí bezprostředně dotýká a jedna nemůže být řešena bez druhé. Tisíce protichůdných názorů spolu bojovalo v dějinách, lidé se dovolávali nejrůznějších zásad. Jen jedno nikdy nebylo vyřčeno. Nikdo nikdy netvrdil, že by chtěl sobě a svému okolí přinést neštěstí. Bylo by to absurdní a v přímém rozporu se samou existencí lidského rodu. Kdy jsme šťastní? Může být šťasten ten, jemuž společnost neposkytne ani základní prostředky k životu? Může být skutečné štěstí tam, kde je bída, hlad, kde jsou podvyživené děti a nemoci, jenž nemohou být léčeny pro nedostatek základních životních prostředků? Ale na druhou stranu, stačí samo hmotné zabezpečení k tomu, aby lidé byli skutečně šťastni? Lze jistě pociťovat uspokojení, že řada zemí již vyřešila nejkřiklavější bolesti hladu, bídy, ubohého stáří. Ale co bychom řekli člověku, který by už v tom spatřoval celé lidské štěstí? Sníme-li týdně o trochu více masa, jsme už proto také o příslušnou míru šťastnější? Tvrdit to by jistě, jak každý cítí, bylo zcela absurdní.

Teorie s praxí ve smyslu života
Pro stálou aktuálnost podobných odvěkých problémů se odedávna objevovaly pokusy vystihnout a řešit tyto problémy také teoretickým způsobem. Teorie sama o sobě nepřináší lidstvu štěstí, teorie je v oblasti lidského štěstí pozoruhodně bezmocná. Často se však stává, že vypjaté teoretizování o tom či onom předmětu, jedinec, skupina či doba nedokázali prakticky vyřešit. Někdy bývá teoretizování pověstnou útěchou filosofa, projevem snahy najít v rozumové spekulaci alespoň trochu náhrady za zmařené naděje v životě samém.
Otázka smyslu života může být, pro lidstvo jako celek tak i pro každého jednotlivce, řešena jen praxí, realizaci v životě samém. Ale jako teorie je sama o sobě bezmocná realizovat své rezultáty, tak zase praxe je sama o sobě neschopná dopouštět se chyb. Praxe, které podcenila pomoc teorie, opravuje chyby až tehdy, když se jich dopustila a když se protrpěla potížemi, do nichž se sama o sobě zaplétá."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z nepřiznaných zdrojů: http://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/eseje/smysl-zivota.html; http://referaty-seminarky.cz/smysl-zivota/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18955
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse