Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Socializace a socializační program v jednotlivých vývojových obdobích

Socializace a socializační program v jednotlivých vývojových obdobích

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje socializaci, rozebírá její proces a dělení. Uvádí obecné mechanismy sociálního učení, popisuje sociální odměnu a trest. Vysvětluje pojmy jako observace, anticipace, nápodoba a identifikace. Věnuje se rodině a skupině vrstevníků jako významným socializačním činitelům. Rozebírá socializační program a jeho základní překážky v jednotlivých vývojových obdobích až po dospělost.

Obsah

1.
Socializace - charakteristika
2.
Proces socializace
3.
Dělení socializace
4.
Obecné mechanismy sociálního učení
5.
Sociální odměna a trest
6.
Observace
7.
Anticipace
8.
Nápodoba a učení nápodobou
9.
Identifikace
10.
Socializační činitelé
10.1.
Rodina
10.2.
Vrstevnická skupina
11.
Socializační program a jeho etapy
11.1.
Socializace v jednotlivých vývojových obdobích člověka
12.1.1.
Batolecí věk
12.1.2.
Předškolní věk
12.1.3.
Mladší školní věk
12.1.4.
Pubescence
12.1.5.
Adolescence

Úryvek

"Socializace (z latinského socialis = společný) zaujímá jedno z významných míst v sociální determinaci vývoje jedince. Socializace je také sociologický pojem označující proces, při kterém se daný jedinec začleňuje do společnosti. Během tohoto procesu dochází u jedince ke změnám, díky nimž se postupně vzdaluje od výchozího stavu (to jest od stavu novorozeněte) a stává se z něho tzv.člověk jako kulturní bytost. Proběhne-li proces socializace úspěšně, má takovýto člověk v sobě zakotveny sociální normy, hodnoty, vystupování a sociální role svého společenského a kulturního okolí. Socializace provází celý lidský život a není nikdy ukončena. Jedná se totiž o vývoj lidské osobnosti, kdy člověk získává sociální dovednosti, návyky a postoje důležité pro styk s lidmi, ale zároveň i přijímá různé společenské role, hodnoty a normy společnosti.
Proces socializace probíhá díky vzájemnému působení ve společenských a mezilidských vztazích různých osob, skupin a institucí. Někdy se jedná o záměrné působení, jako například při výchově v rodině, kdy se dítě učí základům slušného chování, ale častější a neustálé je působení socializačních stimulů nezáměrných. Mezi toto působení patří prostředí, které jedince více či méně ovlivňuje,například působení reklam, filmů, knih, ale i vzorů dospělých osob. Z toho vyplývá, že každý jedinec je zároveň subjektem i objektem socializačních vlivů, tedy že všichni přijímáme a také předáváme podněty k začlenění do společnosti.
Socializaci můžeme rozdělit na tři základní části – primární, sekundární a terciální. Primární socializace, která trvá asi do třetího roku života, probíhá v rodině a jedinec si osvojuje normy, které sice platí jako stabilní, ale v průběhu jeho života se mohou ještě různě měnit. Sekundární socializace probíhá už nejen v rodině, ale také ve škole a v kontaktu s vrstevníky a jedinec se v tomto období připravuje na svou roli ve společnosti. A socializace terciální, která probíhá v dospělosti, je charakteristická tím, že člověk neustále přejímá určité podněty, které ho ovlivňují, v interakci se svým sociálním okolím.
Samotné socializační působení probíhá díky sociálnímu učení v několika formách. Za obecné mechanismy sociálního učení se považuje asociace, posilování, observace a dále anticipace, nápodoba a identifikace. Asociace nebo-li podmiňování vzniká na základě vytvoření spojů mezi jednotlivými podněty, které působí ne jedince v určité časové a prostorové návaznosti a reagováním (odpověďmi) jedince na ně."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13122
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse