Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Socializace romského dítěte v rodině a ve škole

Socializace romského dítěte v rodině a ve škole

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve definuje rodinu a porovnává rodinu českou a romskou. Poté se věnuje popisu typických znaků romské výchovy dětí a problematice začleňování těchto dětí do školy. Vybírá si určité problémové oblasti a staví je do širších souvislostí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rodina obecně
3.
Srovnání romské a české rodiny
3.1
Velikost rodiny
3.2
Role v rodině
4.
Romská výchova
5.
Romské dítě v české škole
5.1
Vliv výchovy
5.2
Nedůvěra k instituci
5.3
Postoj ke vzdělání
5.4
Jazyková bariéra
5.5
Volání krve
5.6
Vztah se spolužáky
6.
Závěr

Úryvek

“Role v rodině
V české rodině se vlivem například poválečné „rovnoprávnosti“ mužů a žen, feministických hnutí, vysoké zaměstnanosti a vzdělanosti žen, stále více stírá specifičnost mužské a ženské role v rodině 4). V romské rodině se tento trend tolik neprojevuje. Romská rodina je stále ve většině případů patriarchální, s jasně rozdělenými rolemi pro ženu a muže. Muž je stále nositelem prestiže rodiny a hlavou rodiny s rozhodujícím slovem. Žena je nadále nositelkou a udržovatelkou tradic a má za úkol zachování a reprodukci rodu.
Poněkud odlišná je také role dítěte. Zatímco v české rodině má dítě svůj vlastní svět, který je oddělován od světa dospělých, dítě není zatěžováno problémy dospělých, v romské rodině tomu tak není. Děti jsou odmalička součástí společenství dospělých, jsou účastníky řešení všech problémů a vnitřního života rodiny, to je také, kromě biologicky časnějšího nástupu puberty, jeden z důvodů proč psychicky dospívají dříve než děti majoritních rodin (tento fakt také komplikuje včlenění do školní třídy). Je běžné, že se nejstarší sourozenci starají o sourozence mladší, nebo že jsou děti zapojeny do získávání finančních prostředků (což může znamenat i zapojení do nelegálních činností).
V české rodině se projevuje výrazná zaměřenost na zájem jednotlivce. Je kladen důraz na rozvoj osobní odpovědnosti, samostatnosti, což jsou předpoklady pro úspěšné zvládání školní docházky. Naproti tomu romská rodina je založena na „kolektivismu“. Každé rozhodování v romské komunitě je společné. Romské děti nejsou vedeny k samostatnému rozhodování. Nemají často ani vlastní pracovní kout. „V romské velkorodině se (na rozdíl od našeho rodinného prostředí) neočekává, že dítě bude individualita…Romské společenství totiž jednotlivci a jeho rozvoji nepřikládá takový význam jako to dělá neromská společnost.“5) To co říká Marek Jakoubek o individualitě v romských osadách platí do jisté míry i v prostředí majority: „Já dává smysl až v rámci rodiny, bez ní je člověk v romské osadě ničím…Identita zde není chápána jako nezávislost jednotlivce, ale jako určitá pozice v rámci rodiny. Jedinec není od své rodiny oddělitelný, individualizmu není rozuměno.“ 6) Tento kolektivismus vede ke ztrátě odpovědnosti za vlastní život, ke ztrátě individuální životní ambice. Pro romské dítě je těžké najednou pochopit, že ve škole musí pracovat samo za sebe, nesmí napovídat a nechat si napovídat. Trestají je za něco, zač bylo doma chválené, a chválí za něco, co by se doma nelíbilo."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13968
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse