Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální a sociálně patologické skupiny

Sociální a sociálně patologické skupiny

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi podrobně zabývá sociálním učením o sociálních a sociálně patologických skupinách. Nejprve se zabývá skupinami obecně, zamýšlí se nad jejich fungováním, smyslem, strukturou a jejich dělením podle různých kritérií. Druhá část textu se věnuje popisu negativně chápaných, tzv. sociálně patologických skupin, jakými jsou sekty, party, gangy, zločinecké organizace, sekty a vězeňské skupiny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Sociální skupina
2.1
Příčiny tvoření skupin
2.2
Třídění sociálních skupin
2.3
Třídění dle velikosti
2.3.1
Malá sociální skupina
2.3.2
Velká sociální skupina
2.3.3
Primární sociální skupina
2.3.4
Sekundární sociální skupina
2.3.5
Formální sociální skupina
2.3.6
Neformální sociální skupina
2.3.7
Agregát
2.3.8
Autoritativní skupina
2.3.9
Liberální skupina
2.3.10
Demokratická skupina
2.3.11
Členská a referenční
3.
Sociálně patologické skupiny
3.1
Dělení sociálně patologických skupin
3.1.1
Parta
3.1.2
Organizovaná parta
3.1.3
Gang
3.1.4
Zločinecká organizace
3.1.5
Sekty
3.1.6
Vězni
4.
Závěr
5.
Seznam informačních a literárních zdrojů

Úryvek

“3 Sociálně patologické skupiny
V soudobé společnosti v dnešní moderní době je již skutečnou realitou, že v rámci utváření skupin osob, se tvoří skupiny, které se odchylují od uznávaných a platných legislativních a právních norem, společenských pravidel a zvyků, etických zásad a etikety. Tyto skupiny osob představují pro společnost určité riziko a nebezpečí. Jsou to skupiny, které negativně působí na ostatní populaci dodržující normy společnosti, svým chováním a jednáním jí omezují a v neposlední řadě vytváří nebezpečné prostředí. Chování a jednání těchto skupin definuje společnost jako nežádoucí tj. sociálně – patologické a to proto, jak již bylo zmíněno, porušují sociální, morální, právní, etické normy společnosti a vytváří se tak prostor pro šíření obecné kriminality, organizovaného zločinu, extremismu, vandalismu, rasismu, diskriminace, násilnostem, dalším deliktům a deviacím.
3.1 Dělení sociálně patologických skupin
Sociálně patologické skupiny jsou děleny na základě jejího členění, účelu a druhu jako:
• Parta (organizovaná parta, poloorganizovaná parta, volná parta),
• gang (klasický gang, účelový gang, pouliční geng),
• dav (agresivní, únikový, výrazový),
• zločinecká organizace (forma mafiánského typu)
• sekty (kriminalita s politickou nebo náboženskou motivací)
• vězni
• etnické skupiny (imigranti)

3.1.1 Parta
Partu budeme definovat jako časově stálejší skupinu lidu, kteří se sdružují na základě určitých společných potřeb, názorů a zájmů a mají obvykle vytvořenou určitou hierarchickou strukturu. Negativní party zahrnujeme mezi skupinovou trestnou činnost. Závaznost páchané trestné činnosti je závislá zejména na organizovanosti party a velmi často i na jejím vůdci. Na rozdíl od organizovaného zločinu je úroveň plánování trestné činnosti u part zpravidla nízká. Stopa po spáchaných trestných činech buď nejsou zahlazovány vůbec (vandalství apod.) nebo jen velmi uměle. Mezi členy party prakticky neexistuje konspirace.
V partách se soustřeďují nejvíce mladí lidé. V průběhu dospívání klesá závislost mladého člověka na rodičích, oslabuje se jejich vliv, stejně jako se oslabuje vliv školy a obecně názoru dospělých. Zjednodušeně lze říci, že čím menší vliv na mladého člověka má rodina, čím menší je autorita rodičů a klima v rodině, tím větší má na mladého člověka vliv negativní parta. Mladý člověk pozoruje a citlivě vnímá rozpory mezi činy a slovy, skutečností a ideály. To vede často k velmi okázalému pohrdání životními zkušenostmi rodičů i obecně hodnotami, uznávanými dospělou populací. Svým sklonem ke zevšeobecňování pak mladý člověk zatracuje i cenné hodnoty. Tím nastává „naprostá deziluze, cynický poměr k životu a ke světu, ztráta vědomí o smyslu jakéhokoliv jednání a života vůbec.
Nuda, nedostatek životního smyslu a cíle v rodině. Matušek (1996) uvádí mezi možnými příčinami poruchového chování dětí z úplných a téměř (nebo zvnějšku) se jevících funkčních rodin nudu, nedostatek životního smyslu a cíle. V rodině, které nic pozitivního neukazuje, se dítě nemůže nic naučit. Hledá pak útočiště v partě, která je mnohdy vede ke kriminální činnosti. Tráví čas v hernách a na diskotékách a záhy se mu na ten způsob života přestane dostávat prostředků. Začne si je opatřovat drobnými krádežemi, které pak přerůstají v organizované, plánované akce s napojením na překupníky. "

Poznámka

Obsahuje fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17545
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse