Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální deviace ve společnosti

Sociální deviace ve společnosti

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje některé prvky sociální deviace, které mají vliv na společnostm, jako jsou kriminalita, organizovaný zločin, prostituce, závislosti nebo suisidita jako sociologický problém.

Obsah

1.
Úvod: sociální deviace
2.
Hlavní část
a) Kriminalita a organizovaný zločin
b) Prostituce
c) Závislosti
d) Suicidita jako sociologický problém
3.
Závěr
4.
Zdroje

Úryvek

"Hlavní část:
Kriminalita: kriminalita představuje pro svět hrozbu, problém, ale i závažné bezpečnostní riziko, které může ohrozit stabilitu politického systému. Tento děsivý fenomén se rozrůstá nejen v západních zemích, ale i velice silně v zeních střední a východní Evropy. V těchto zemích lze po politických a společenských převratech pozorovat expanzi kriminality obecné a ještě více kriminality organizované. Uvolnění politického života, svobody rozhodování v tržním hospodářství, otevření hranic a liberalizace práva umožňující svobodu lidí, pohyb zboží a kapitálu, to vše vytváří podmínky pro rozvoj kriminality.
Organizovaný zločin není jednotným jevem, jeho podoby se značně liší. Proto je obtížné dospět k obecně platné definici, která by pokrývala všechny její formy. Lze ho však označit jako dlouhodobou a plánovitou trestnou činnost, jejímž cílem je dosažení vysokého zisku nebo získání vlivu na veřejný život, páchanou hierarchicky strukturovanou skupinou osob, mezi nimiž se uplatňuje dělba činnosti. Skupina přijímá zvláštní ochranná opatření proti odhalení a postihu trestné činnosti.
Historie:nejstarší tradice v existenci tajných společenství má Čína. Jejich počátky sahají až do dynastie Han (206 př.n.l. – 220 n.l.). Cílem tajných spolků byl boj nejen proti jiným dynastiím, ale i proti evropské koloniální nadvládě. Postupem času se spolky přetransformovaly na zločinecké bandy zabývající se obchodem s otroky, únosy, obchodem se zbraněmi a vymáháním peněz za ochranu. Během válečných let došlo ke stahování kriminálního podsvětí do Hongkongu. Japonsko – po občanských válkách na počátku 17. stol. ztratily své staré hodnoty válečnické elity samurajů na významu. Mnohé z nich si nemohlo zvyknout na nastolené změny. Někteří samurajové se stali bandity a plundrovali vesnice a malá města. Ochrana byla hledána u samurajů, kteří se sice přizpůsobili změnám, přesto ctili staré tradice. Právě jimi byla v té době vyvinuta organizace se silným vedením, propracovanou strukturou, rituály a hodnotovým systémem, který je platný dodnes. Za desetiletí vybudovala organizace zločinecký monopol zabývající se širokým okruhem trestných činů. Itálie – zde vznikaly tajné spolky proti francouzské nadvládě. Asi kolem roku 1820 vznikl spolek k ochraně vězňů ve věznicích před brutalitou dozorců. Každému novému vězni bylo nabídnuto členství a byl-li přijat, byl pod ochranou spolku. Noví uchazeči působili 3-6 let jako novicové a za členy byli přijati teprve po zkoušce, kterou mohla být např. úkladná vražda. Přijímání se dělo rituálním aktem. Zrada byla trestána smrtí. O tom, odkud pochází slovo „mafia“ existuje řada etymologických spekulací."

Poznámka

Práce potřebuje lepší úpravu textu. Má obsáhlý souhrn zdrojů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13156
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse