Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální komunikace

Sociální komunikace

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje sociální komunikaci, tedy základní složce lidské interakce. Popisuje průběh komunikačního procesu, druhy komunikace (verbální a neverbální) a dále je rozděluje. Pozornost je věnována také paralingvistickým aspektům řeči, zásadám správné komunikace, komunikace prostřednictvím předmětů a morální a etické stránce komunikace. Na konci se autor věnuje nejčastějším typům poruch komunikace.

Obsah

1.
Sociální komunikace
2.
Komunikační proces
3.
Kontext
3.1
4 Základní hlediska
4.
Obecné podmínky komunikace
5.
Verbální komunikace
5.1
Rozhovor
5.2
Nejdůležitější překážky na cestě k dialogu
6.
Srozumitelnost naší řeči
7.
Morální a etická stránka řeči
7.1
Devalvace
7.2
Evalvace
8.
Paralingvistické aspekty naší řeči
9.
Zásady správné verbální komunikace
10.
Neverbální komunikace
10.1
Co lze navzájem neverbálně sdělovat
11.
Druhy neverbální komunikace
11.1
Mimika
11.2
Gesta
11.3
Haptika
11.4
Proxemika
11.5
Proxemické zóny
12.
Posturologie
13.
Úprava zevnějšku
14.
Komunikace prostřednictvím předmětů
14.1
Neverbální signály
15.
Poruchy komunikace
15.1
Nejčastější typy poruch komunikace
15.2
Poruchy komunikace v sociální skupině

Úryvek

"Verbální komunikace

Verbální komunikace může mít několik forem, které lze členit z hlediska počtu zúčastněných osob, z hlediska prostředí a účelu, za jakým je vedena. Verbální komunikace je převážně slovním signálem přenášena mluvením na sluchové orgány. Mezi nejzákladnější podoby verbální komunikace podle počtu zúčastněných osob je rozlišován:
1. monolog
2. dialog
3. skupinový projev
4. projev

Rozhovor patří mezi nejužívanější metody užívané ve verbální komunikaci. Základním
Předpokladem pro vzájemné porozumění je schopnost empatie a umění naslouchat. Empatie není soucit, ale schopnost vcítit se do situace druhého člověka.
Rozhovor je forma interpersonální komunikace, ve které se setkávají dva lidé a prostřednictvím otázek a odpovědí dosahují svých cílů. Specifické cíle rozhovoru určují strukturu obsahu a formu rozhovoru.
Z hlediska cíle tazatele a dotazovaného:
a.) přesvědčovací rozhovor – cílem je vyměnit postoje a chování toho druhého. Klademe otázky tak, abychom člověka někam dovedli.
b.) hodnotící rozhovor – například u svého nadřízeného, měl by být zakončen povzbuzením
c.) propouštěcí rozhovor – sdělení důvodu
d.) poradenský rozhovor – pomoci tomu druhému, vyrovnat se s problémy, vysvětlení
e.) informační rozhovor – snažíme si zjistit něco o tom druhém
f.) přijímací rozhovor – zajímáme se o základní údaje, vzdělání, inteligenci…

Za specifický druh rozhovoru je považován dialog. Aby mohl dialog vzniknout, musí být splněny tři aspekty:
1. při dialogu je sledován cíl, k němuž směřuje činnost účastníků dialogu
2. dochází k vzájemnému ovlivňování účastníků
3. dialog odráží vzájemné vztahy účastníků a zároveň je může měnit.
Ke zrodu dialogu je zapotřebí dobré vůle z obou stran. Jednostranné snažení je vždy neúspěšné.

Nejdůležitější překážky na cestě k dialogu:
a.) obavy a strach – někteří lidé mají strach z upřímnosti, někdy proto, že chtějí zabránit jejímu zneužití nebo mají špatné zkušenosti z minulosti
b.) obranné reakce – nepříjemná překážka v dialogu, neboť obranáři používají v hojné míře projekce a tím jsou jejich reakce někdy dosti „nečitelné“. Druhý účastník hovoru je překvapen například agresivními výpady nebo neadekvátními reakcemi…
c.) simulace a disimulace – pokud jeden z účastníků není upřímný, něco zatajuje nebo předstírá, dojde k jevu, který nazýváme v psychologii „vyhořívání“. Přes veškerou snahu jednoho partnera pokračovat s druhou stranou dosáhne vyčerpání a konce dialogu. Znemožní se tím jakákoliv dohoda.
d.) neúcta k druhému – projevuje se v chování, ve verbální i neverbální komunikaci, devalvačními výroky, ironizováním apod.
e.) vyhýbání se ratifikaci sebepojetí partnera
f.) nezralost osobnosti – zralá osoba je schopna objektivity, není egocentrická a umí modifikovat svoje postoje. Nedrží se za každou cenu svých schémat a názorů.
g.) neschopnost resonance – znamená, že dotyčný neumí naslouchat druhému, je opojen pouze sebou samým a prezentací svých myšlenek
h.) neukázněnost – ukázněnost je v dialogu nezbytná, neboť jinak není možný dialog. Účastníci musí ovládat svůj egocentrismus, tendence k expanzívnosti, strhávání pozornosti jen na sebe bez ohledu na druhého.

Je nutné se učit sebeovládání, mít schopnost seberegulace a v neposlední řadě mít i některé osobní vlastnosti, abychom mohli vstoupit do dialogu a být v něm úspěšný.
Pro zkušeného učitele, právníka či managera by měla být charakteristická nejen bohatá slovní zásoba, ale především schopnost pohotového a výstižného vyjadřování. Řečník musí být schopen tutéž myšlenku vyslovit různým způsobem podle úrovně posluchačů. Řečníci by měli vědět, že velmi příznivě působí klidný a hluboký hlas."

Poznámka

Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17456
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse