Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální komunikace a masová média

Sociální komunikace a masová média

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce věnována komunikaci, jejím typům, zásadám a sociálním aspektům rozčleňuje nejprve komunikační proces, popisuje základní typy komunikačních situací a a přibližuje zásady účinnosti komunikace. Poté se dotýká jejích jednotlivých typů a blíže rozebírá masovou komunikaci, její prostředky, rozvoj i působí na publikum. Závěrečná pasáž se stručně zmiňuje o sociální podmíněnosti komunikace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Komunikační proces a obecné předpoklady komunikační účinnosti
3.
Základní typy komunikačních situací a techniky ke zvyšování účinnosti komunikace
4.
Druhy a typy komunikace
5.
Symbolická komunikace
6.
Masová komunikace a masová média
7.
Analýza účinků komunikace
8.
Sociální podmíněnost komunikace

Úryvek

"Sociální komunikace a masová média

Úvod

Komunikaci můžeme pracovně vymezit jako sdělování a sdílení, tj. předávání a přijímání významů mezi lidmi. Jako významy mohou být komunikovány poznatky, hodnoty, normy, dovednosti a podobně. Komunikace je tak specifickou formou spojení mezi lidmi prostřednictvím významů. Souvisí s jinými formami spojení mezi lidmi jako jsou kooperace (= společné působení lidí na předmět činnosti pomocí prostředků a na její koordinaci se podílí komunikace) a interakce (= vzájemné ovlivňování lidí pokud jde o názory, postoje, vlastnosti apod.) Komunikace se podílí na fungování vztahů mezi lidmi vůbec.

Sociální komunikace je termín, který u řady autorů splývá s komunikací vůbec. Hlubší analýzou komunikačního procesu lze dospět k poznání, že sociální komunikace je taková komunikace, jejíž smysl je orientován na partnera (jedince, sociální útvar, apod.) téhož druhu, tzn., že je interakčním procesem vzájemného dorozumívání, jímž jsou mezi partnery zpravidla téhož druhu sdělovány, příp. vyměňovány konvenciální znaky, platné v určitém referenční systému významů, reprezentující intendované významy.

Komunikační proces
obecné předpoklady komunikační účinnosti

Vlastní komunikační proces předpokládá:
1. vytvoření referenčních systémů významů
2. systém znaků označujících významy
3. komunikující, kteří jsou přibližně na stejném stupni vědomostí o předmětu komunikace
4. významy, které se mají sdělit
5. komunikační prostředek
6. komunikační kanály
7. sociální situace
8. výsledek porozumění
9. zpětné vazby
Jednoduše by se dalo říct, obecným předpokladem komunikace vůbec je možnost komunikačního spojení mezi účastníky jeho navázání a udržování po dobu komunikačního procesu. Tento předpoklad lze také charakterizovat jako připravenost komunikovat, případně jako existenci vztahu mezi účastníky. Dalším důležitým předpokladem je otevřenost - lidé jsou v komunikačním vztahu v té míře, v jaké jsou k sobě v komunikačním otevření a komunikačně otevření jsou v té míře, v jakém jsou vzájemném vztahu. Jedná se o připravenost předávat a přijímat relevantní významy.
Sociální komunikace probíhá v mnoha rovinách, z nichž lze rozlišit rovinu primárně-sdělovací, v níž jsou sdělovány významy z oblasti logicko-pojmové a rovinu sekundárně-sdělovací, v níž se sdělují významy z oblasti obrazně symbolické prostřednictvím opisů.
Komunikaci jako proces sdělování a sdílení, předávání a přijímání významů může být rozdělen na aktivitu původce, aktivitu příjemce a přeměnu rolí mezi nimi. Komunikativní akt původce, kterého bereme, nejprve v elementární roli mluvčího, lze z hlediska jeho významové struktury rozčlenit na:
1. záměr, případně cíl
2. smysl sdělení pro mluvčího, tj. vztah záměru či cíle k jeho širší motiv
3. věcný obsah sdělení, tj. o čem se hovoří
4. smysl sdělení pro příjemce
5. efekt na příjemce
Pro mluvčího jsou reálné první tři komponenty a zbývající dva jsou předpokládané, či vysuzované
Pro příjemce jsou na rozdíl od mluvčího reálné komponenty počínaje obsahem sdělení a končí efektem, kdežto zámer mluvčího a smysl sdělení pro mluvčího mohou být či jsou vysuzovány.
Polarizace základní významové struktury sdělení vzhledem k rolím mluvčího a posluchače spočívá v tom, že mluvčí poslední dva komponenty anticipuje, kdežto naopak příjemce poslední dva komponenty rekonstruuje. V tom je také obsažena asymetrie aktiv mluvčího a příjemce. Mluvčí může anticipovat smysl sdělení pro příjemce a efekt na něho dřív, než k němu pormluví, kdežto příjemce může rekonstruovat záměr mluvčího a smysl pro něho, teprve když slyší jeho promluvu. Pro efektivnost komunikace odtud plyne, že pro mluvčího je komunikace efektivní, když příjemce vyrozumí z jeho sdělení to, co on sám jako půvoce zamýšlel. Pro příjemce je sdělení efektivní, když mu porozumí. O správnosti a tedy efektivnosti se oba přesvědčí tím, že si vymění role.
Přeměna rolí je sama výrazem efektivnosti. Klíčový význam přeměny rolí mezi mluvčím a posluchačem pro ověření efektivnosti komunikace nemusí být vždy zjevný, může být latentní, ovlivňuje však efektivnost i složitějších forem komunikace (např. interview - role tazatele a respondenta)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24974
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse