Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální komunikace - hry

Sociální komunikace - hry


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Hry - vymezení pojmu a některé souvislosti, pozice v hře, užitek z hry, kořeny hry. Eric Berne - Jak si lidé hrají, popis některých her.

Úryvek

Knihu Jak si lidé hrají napsal Eric Berne, ve dvacátém století docent kalifornské lékařské fakulty, kde přednášel sociální psychiatrii. Toto dílo, které bylo desítky týdnů po prvním vydání bestsellerem, obsahuje typologii právě oněch souborů interakcí, které jsou označovány jako „hry“. Hrou nazývá Berne každodenní spory bez náležitého vyústění, ukazuje různé modely jejich průběhu, cituje jejich herce a uvádí možné formy vyústění, které člověk bez znalosti podstaty konkrétní hry najde jen stěží.
Jde, s mírnou nadsázkou, o „encyklopedii špatných praktik v jednání, kterým se máme vyhnout, protože se jim vyhnout můžeme“.

Poznámka

Přehledné.
Je uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x441f3b3847da9.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Socialni_komunikace_-_hry.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse