Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální nerovnost a sociální stratifikace

Sociální nerovnost a sociální stratifikace

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zaměřená na sociální nerovnost a sociální stratifikaci nejprve vymezuje sociální nerovnost, její typy a přístupy k ní. Klíčová část textu se poté věnuje sociální stratifikaci. Nejprve jsou uvedeny její základní souvislosti a roztříděny přístupy k jejímu studiu. Podrobněji jsou poté nastíněna vybraná klasická pojetí sociální stratifikace od koncepce Maxe Webera po teorii G. Lenskiho.

Obsah

1.
Sociální nerovnost
2.
Sociální stratifikace
2.1.
Problémy sociální stratifikace
2.2.
Rozdělení přístupů k sociální stratifikaci
2.3.
Weberiánci
2.3.1.
Max Weber
2.3.2.
J. H. Goldthorpe
2.4.
Marxisté
2.4.1.
K. Marx
2.4.2.
R. Dahrendorf
2.4.3.
E. O. Wright
2.5.
Strukturní funkcionalismus
2.5.1.
R. Kingsley a D. Moore
2.5.2.
T. Parsons
2.6.
Syntéza konfliktualistického a konsensuálního přístupu
2.6.1.
G. Lenski

Úryvek

"I. Sociální nerovnost
Sociální nerovnost je principem uspořádání společnosti - jednotlivci a skupiny nemají stejný podíl na bohatství a rozhodování. Hovořit o sociální nerovnosti má však smysl pouze v případě, že je pociťována jako problém, tato situace nastala až v moderních společnostech. Ve společnostech tradičních byla nerovnost legitimní.
Můžeme rolišit dva typy nerovnosti - kumulativní (vede k vyhranění sociálních rozdílů) a disperzní (rozdíly v různých oblastech mají tendenci se kompenzovat, výsledkem je tedy pouhá různost). Podle Dahrendorfa je sociální nerovnost „důsledkem faktu, že sociální jednání je kontrolováno skrze ustavené formy a podle míry odměňováno umístěním aktéra na určité místo v celkovém systému sociální nerovnosti“.
Nerovnosti se dále dají rozlišit na zjevné a skryté, při čemž je v moci státu regulovat zjevné (např. daněmi), ne však skryté, které navíc mohou být generovány prvně jmenovanými. Problémem skrytých nerovností, resp. kulturního a sociálního kapitálu (zvýhodnění díky zděděným způsobům chování nebo sociálním kontaktům, atp.) se zabýval P.F. Bourdieu.
Otázkou moderní společnosti je, jak už bylo výše uvedeno, problém rovnosti. Petrusek nastiňuje vývoj přístupů k této otázce. V minulosti se lidová hnutí často odvolávala na křesťanský ideál rovnosti před Bohem. Osvícenství hlásalo rovnost mezi lidmi, která se změnila v představu rovnosti vztahu jedinců k přírodě, trhu a zákonům a nerovnosti lidí mezi sebou. Liberalismus kladl důraz na rovnost před zákonem a příležitost v tržní soutěži. Později se težiště otázky přeneslo k rovnosti výchozích podmínek. Tento problém „je v rámci liberálních koncepcí řešen jako otázka rozšiřování hranic a možností svobodného podnikání, zajišťování větší účasti lidí v této oblasti“ . Proti tomuto přístupu stojí požadavky na zmenšování sociálních nerovností - zpřístupnění vzdělání, kompenzace nevýhod nižších sociálních skupin.

II. Sociální stratifikace
Velký sociologický slovník uvádí, že soc. stratifikace je v širším smyslu výsledek nerovnosti, která vede ke vzniku alespoň do jisté míry hierarchického uspořádání, je tedy synonymem k sociální diferenciaci. V užším smyslu je výsledkem nerovnoměrné distribuce tří zdrojů - moci, prestiže a majetku. Segmenty sociální stratifikace jsou kategorie lidí zaujímajících zhruba stejný status - vrstvy (straty). Po II. sv. v. se v československé sociologii pojmu soc. stratifikace užívalo v kontextu s tzv. buržoazní sociologií, jinak se používal termín sociální třídní struktura.
Základní problémy sociální stratifikace tvoří šest okruhů:
1. formy soc. stratifikace v dějinách, nezbytnost nerovnosti a případné tendence k jejich zmenšování v industriálních zemích
2. kolika segmenty je tvořena soc. stratifikace a jaká jsou diferenciační kriteria
3. propustnost mezi segmenty, sociální a institucionální procesy ovlivňující umístění a zdali je výchozím kriteriem umístění výkon nebo askripce
4. zda tvoří jednotlivé segmenty subkultury, pokud ano, je-li od nich možné očekávat nějaké kolektivní politické akce
5. „typ procesů a politických intervencí pomáhající udržet a modifikovat diskriminaci na trhu práce“ (z hlediska pohlaví, etnika či rasy) a zda tato diskriminace ve vyspělých zemích ustupuje do pozadí
6. jak bude soc. stratifikace vypadat v budoucnosti, zda vzniká nová třída a nedochází-li ve vyspělých zemích ke konvergenci soc. stratifikací - nevzniká-li nový, „postmoderní“ typ soc. stratifikace"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně nebo podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24976
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse