Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální organizace, instituce a byrokracie

Sociální organizace, instituce a byrokracie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Práce nabízí sociologický pohled na problematiku organizací, institucí a byrokracie. Obsahuje charakteristiku formální organizace a shrnutí jejích hlavních znaků a typů. Následně poskytuje přehled historického vývoje pohledu na formální organizace a popisuje, jak na organizace nahlížejí základní paradigmata sociologie. Prostor je rovněž věnován tématu institucí, práce podává vymezení instituce a přibližuje jejich roli ve společnosti. Nechybí ani zmínka o totálních institucích v pojetí Ervinga Goffmana. Závěrečná část, určená tématu byrokracie, představuje tradiční koncepci Maxe Webera a uvádí některá stanoviska hájící klady byrokracie.

Obsah

1.
Organizace
1.1
Formální organizace
1.2
Vývoj sociologie organizace
1.3
Klasické období sociologie organizace
1.4
Reakce na klasické období – výzkum mezilidských vztahů (human relations)
1.5
Nové pohledy na organizované chování – koncept omezené racionality
1.6
Organizace z pohledu hlavních paradigmat sociologie
1.6.1
Strukturněfunkcionální pojetí organizace
1.6.2
Organizace z hlediska teorie konfliktu
1.6.3
Organizace z pohledu interpretativní sociologie
1.6.4
Nový pohled na povahu organizací
1.7
Hlavní znaky organizace
1.8
Některé druhy organizace
2
Instituce
2.1
Pojem totální instituce
3
Byrokracie
3.1
Význam pojmu
3.2
Pojetí byrokracie Maxe Webera
3.3
Robert King Merton a byrokracie
3.3
Obrana byrokracie

Úryvek

"2.1 Formální organizace
„Formální organizace představují umělý prostředek koordinace aktivit většího počtu lidí za určitým účelem.“ (Keller, 1997, str. 11). Formálnost organizací spočívá především v tom, že principy jejich fungování jsou podobné. Jednotlivé rysy dnešních formálních organizací vznikly nezáměrným skládáním prvků různého původu, které se rozvíjely v dobách, kdy existovalo mnohem zjevnější pouto mezi podobou určité organizace a charakterem určité činnosti, jejíhož provozování se ujala.
Všechny formální organizace vznikají jako pokusy o řešení téhož problému: jak zajistit koordinaci společné akce a její stálost.
Keller v knize Sociologie byrokracie a organizace (Keller, 1997) uvádí, že formální organizaci bychom mohli definovat jako umělé ustavený sociální útvar vybavený formalizovanými procedurami za účelem mobilizace a koordinace kolektivního úsilí k dosažení stanovených cílů (str. 13-14).
Zvláště závažným problémem formálních organizací však je, že často zavedená opatření, která byla ustavena s cílem zvýšit účinnost organizace, navozují stav, který tuto činnost tlumí či přímo odvádí od stanovených cílů. Tyto dysfunkční vlivy lze pak označit termínem byrokracie (viz dále).

2.2 Vývoj sociologie organizace
Literatura o organizacích se zaobírá společnými rysy organizací různého typu, snaží se odkrýt obecnější trendy jejich vývoje a celkovou logiku jejich fungování. V této souvislosti jsou analyzovány zejména kategorie vyjadřující strukturu reálných mocenských vztahů uvnitř organizací a postihující jednání členů organizací.

a) Klasické období (Weber, Fayol, Taylor)
Organizace je chápana mechanicky jako stroj na efektivní zpracovávání vstupů všeho druhu.

b) Studium „human relations“ (Mayo, Dickson)
Kladou důraz na význam lidského faktoru, odlišení neformálních vztahů od formální struktury. Organizace je však stále zkoumána izolovaně od okolí.

c) Organizační psychologie (Argyris, Likert)
Vychází z nových teorií lidské motivace, k sociální orientaci členů organizací přidává jejich zájem o seberealizaci vlastní osobnosti, důraz klade na nové styly řízení. Trvá zde předpoklad o souladu cílů aktérů s cíli organizace.

d) Paradigma omezené racionality (March, Simon, Merton)
Důraz na limitovanou racionalitu člověka, která poznamenává průběh a výsledky rozhodovacích procesů. V rovině organizace vychází toto paradigma z uznání fatálnosti organizačních dysfunkcí.
Tento směr našel i svou silnou odezvu v ekonomické oblasti v podobě teorie racionálních očekávání nejen rozhodovacích procesů, ale všech ekonomických procesů (podrobněji viz Lucas 1974 ) a následující ekonomické paradigma.

e) Ekonomické paradigma (Parsons, Downs)
Je ovlivněno již zmíněným konceptem omezené racionality člověka, obohacuje však tento přístup o makroekonomický a makrosociální pohled, a to tím, že analyzuje odlišnost mezi fungováním tržně orientovaných subjektů a procesy probíhajícími v netržním prostředí komplexních organizací. Z ekonomických prací možno doporučit opět Roberta Lucase (Lucas 1974) nebo (Sargent, Wallas, 1968 ).

f) Paradigma strukturně funkcionální (Parsons, Selznick)
Zde je organizace chápana jako komplexní systém nadaný seberegulující se schopností. Dochází k výraznému zohlednění vazeb na vnější prostředí. V této řízení je iniciován systémový přístup, který postupně přechází v přístup kontingenční.

g) Kontigenční přístup (Grozier)
Důraz kladen na situační podmíněnost chování celých organizací i jejich členů. Určitá skepse ohledně možností stanovit jednou provždy platné zásady chodu organizací. V rovině manažerské důraz na schoipnost řídících pracovníků pružně reagovat na nepředvídatelné situace a dynamicky vyrovnávat stále se vynořující tlaky a napětí."


Poznámka

Zpracováno na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
V práci se objevují pravopisné chyby, překlepy i věcné nepřesnosti (zaměněno jméno Crozier za Grozier, Parsons za Parson, Simona za Simoniho).
Práce je kompilačního charakteru. Zdroje jsou v práci řádně uvedeny a citovány.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22434
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse