Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální pedagogika Téma: činitelé výchovy

Sociální pedagogika Téma: činitelé výchovy


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma činitelé výchovy k předmětu sociální pedagogika.

Obsah

1.
Pedagog
2.
Vychovávaný jedinec
3.
Výchovné prostředky
4.
Literatura

Úryvek

"OSOBNOST PEDAGOGA
Pedagog je ve výchovně-vzdělávacím procesu činitelem, který nese společenskou odpovědnost za jeho účinnost a úspěšnost. Pedagog je iniciátorem a organizátorem, hodnotí dosahované výsledky, sestavuje obsah výchovně-vzdělávací činnosti. Provádí vstupní průběžnou a výstupní diagnózu jednotlivce nebo skupiny. Rozhoduje o výběru vhodných prostředků, metod, forem. Upravuje výchovný proces ve shodě s věkovými a individuálními zvláštnostmi vychovávaných.
Pedagog nese odpovědnost za rozvoj svých svěřenců, za jejich přípravu pro základní sociální role, za utváření jednotlivých stránek, jejich osobnosti i za jejich celkový rozvoj.
Tyto úkoly kladou nároky na každého pedagoga – za jeho odborné i charakterové kvality, na jeho přípravu a mnohostranný rozvoj.Předpokladem autority pedagoga jsou tyto činnosti:
• Činnost KONSTRUKTIVNÍ: - pedagog má dobré znalosti, které dokáže předávat svým žákům.
• Činnost ORGANIZÁTORSKÁ: - jsou to dovednosti spojené se zabezpečením aktivity a spolupráce dětí při různých činnostech. Je nutné volit vhodné výchovné prostředky, metody a formy práce.
• Činnost KOMUNIKATIVNÍ: - zahrnuje dovednosti verbální (slovní) a neverbální (mimoslovní – gesta, mimika).
• Činnost POZNÁVACÍ (gnostická): - činnost každého pedagoga vyžaduje neustálé poznávání vychovávaného a náročné posuzování vlastní osoby.


Základní kvality, které by měly charakterizovat pedagogickou osobnost, můžeme shrnout do několika skupin:
a) pedagogova hodnotová orientace:
- pedagog by měl být příkladem pro svěření jedince. Měla by to být osobnost s demokratickými ideály, s humanitním, vlasteneckým přesvědčením. Příklad a každodenní chování pedagoga jsou nejsilnějšími nástroji rozvoje hodnotové orientace žáků. Každý rozpor mezi slovy a činy, mezi názory a chováním, ovlivní úspěch pedagogovy práce.
b) kvalitní vzdělání:
- základ úspěšné práce pedagoga, při vyučování rozvíjí učitel žáky nejen v oboru, který vyučuje, ale ovlivňuje celou jejich osobnost.
c) teoretické a praktické odborné vzdělání:
- v oboru, kterému pedagog vyučuje. Tyto vědomosti jsou neustále obohacovány aktivní účastí na vědeckém, technickém a kulturním životě společnosti.
d) hluboké pedagogické vzdělání:
- patří sem znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie, biologie, didaktiky, metodiky oboru.
e) praktické, pedagogické, didaktické a metodické dovednosti a návyky:
- základem je teoretické studium určitého oboru, praktické využití zkušeností v daném oboru, aktivní účast ve vědeckém, technickém a kulturním životě. Jedná se o využití (praktické) teoretických poznatků v praxi.

Základní rysy pedagogovy osobnosti:
• TVOŘIVOST (kreativita): - schopnost neustále hledat nové modely, prostředky, způsoby práce. Jedině tvořivý pedagog má předpoklady vychovávat tvořivého jedince.
• ZÁSADOVÝ MORÁLNÍ POSTOJ: - pedagogovo myšlení, cítění a chování v duchu humanismu, demokratismu a vlastenectví. Jeho kladný vztah k práci, ukázněnost a pevná vůle."

Poznámka

Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie, s. r. o. nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28884
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse