Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Sociální pedagogika - státnicové otázky (Bc.)

Sociální pedagogika - státnicové otázky (Bc.)

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava - Mariánské Hory

Charakteristika: Práce obsahuje státnicové okruhy ze Sociální pedagogiky a příbuzných věd.

Obsah

1.
Pedagogika a sociální pedagogika v systému společenských věd
… v polovině 60-tých let se spolu s oživením sociologie objevuje opět i pojem SP. Zůstává však pouze u pojmu a hovoří o ní např. K. Galla v publikaci „Úvod do sociologie výchovy“.
2.
Výchova
3.
Biologická determinace výchovy
4.
Sociální determinace výchovy
5.
Poruchy chování
6.
Diagnostický proces v práci sociálního pedagoga
7.
Osobnost pedagogického pracovníka
8.
Specifika výchovy u minoritních skupin obyvatel
9.
Rodina jako výchovná instituce
10.
Syndrom týraného a zneužívaného dítěte
11.
Mravní aspekty rozvoje osobnosti
12.
Koncepce morálního vývoje osobnosti
13.
Teorie delikventního chování
14.
Reedukace a resocializace
15.
Náhradní výchova
16.
Teorie řízení reedukačních zařízení
17.
Delikvence a kriminalita
18.
Problematika šikany

Úryvek

"SOCIÁLNÍ PRÁCE S ROMSKOU MENŠINOU
Cíle:
- Mediace mezi nimi a majoritní společností
- Uplatňování antiopresivních přístupů (tzv. aktivizace) - zapojení těch, kterých se daný problém týká
- Analýza příčin a podmínek jejich sociálního postavení
- Všestranná pomoc zaměřená na adaptaci Rómů
- z hlavních úkolů je zlepšení jejich sociálního a kulturního postavení s důrazem na zvyšování vzdělání

Problémy výchovy a vzdělávání Romů spočívají v tom, že:
- většina z nich má problém zařadit se do společnosti
- velké množství romských dětí vyrůstá v různých soc. zařízeních
- velké procento je závislé na různých psychotropních látkách, alkoholu, gamblerství
- vysoká kriminalita, zejména u dětí
- až 90 % z nich je nezaměstnaných, neplatí nájemné, devastují byty, ubytovny
- dochází k etnocentrismu = zajímají se pouze o svou rasu a druhé nenávidí

Instituce a pracovníci, kteří se podílejí na práci s romskou komunitou
Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity – poradní orgán vlády – 14 Romů, 14 náměstků
Koordinátor pro národnostní menšiny a záležitosti romské komunity – integrace Romů do společnosti
Romský poradce – fce zřizovány dle potřeby
Sociální asistent – zaměstnancem úřadu městského obvodu a zprostředkovává komunikaci
Pedagogický asistent – ve škole, můstek mezi učitelem a romskými dětmi a jejich rodinami, pomáhá zvládnout nároky školy
Zdravotně sociální asistent – se uplatňuje v oblasti zdravotní prevence a soc. adaptace Romů
Terénní sociální pracovník – pomáhá jako poradce, doprovází je při jednáních na úřadech, pracuje v romských komunitách, působí v oblasti zdravotní, sociální a protidrogové prevence

4 přístupy k práci s menšinami (Matoušek a kol. 2001)
1. Distance a donucení – přístupem je despotická manipulace - př. stěhování na okraj, zeď v Matiční ul.
2. Indentifikace a donucení – přístupem je vůdcovství – př. zbourání zdi
3. Distance a porozumění – přístupem je expertíza, tj. přístup expertů, kteří vypracovávají projekt řešení nějakého problému menšiny, a přitom si zachovávají lidský a profesionální odstup – př. společná umývárna
4. Identifikace a porozumění – přístupem je spojenectví - př. sociální pracovníci, kt. pronikají do subkultury

3 modely sociální práce s Romy (Navrátil, 2003)
1. Antiopresivní přístup - navrhování řešení těmi, kterých se to týká
2. Ekologická perspektiva (sociálně-ekologický model)
3. Komunitní sociální práce - aby společným úsilím zlepšili svou vlastní komunitu

Oblasti s potenciálem ke zlepšení
Adekvátnost sociálních služeb vzhledem k potřebám této minority
Skryté, ale fakticky působící projevy rasismu a xenofobie
Specifické potřeby v oblasti bydlení – bytové uspořádání/placení nájmu
Nastavení sociální podpory tak, aby motivovalo k aktivnímu vyhledávání pracovních příležitostí
Podpora všech aktivit, které směřují k optimalizaci interakce mezi majoritní většinou a romskou menšinou


9. Rodina jako výchovná instituce

Standard:
- vymezit pojmy rodina a její funkce, typologie rodin,
- odlišit biologické a psychologické rodičovství,
- přiblížit styly rodinné výchovy a role otce a matky,
- popsat změny pozice dítěte v rodině a problematiku kázně.Struktura:
- funkce a typologie rodiny v tradiční a moderní společnosti,
- rodičovství biologické a psychologické,
- styly rodinné výchovy, patologické role otce a matky,
- výchovné postoje rodičů,
- mnohoproblémová rodina (charakteristika, příčiny problémů, práce s rodinou),
- problematika kázně v rodině"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, které zabírají cca 5 strany textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28236
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse