Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální potřeby marketingu a strategické plánování

Sociální potřeby marketingu a strategické plánování

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje zhodnocení marketingu z pohledu základních sociálních potřeb. Jedná se o popis různých podnikatelských filozofií a strategického plánování v marketingu z pohledi jejich cíle, využití a strategie samotného plánování.

Obsah

1
Sociální základy marketingu
1.1
Podstata marketingu
1.2
Marketing jako metoda řízení
1.3
Podnikatelská filozofie
1.4
Cíle marketingového systému
1.5
Využití marketingu
2
Strategie plánování a úloha marketingu podniku
2.1
Plánování
2.2
Strategické plánování
2.2.1
Analýza stávajícího výrobního programu – portfólio analýza
2.2.2
Rozvoj strategie růstu
2.2.3
Úloha marketingu ve strategickém plánování
2.3
Marketingový řídící proces
2.3.1
Analýza tržních příležitostí
2.3.2
Výběr cílového trhu
2.3.3
Tvorba marketingového mixu
2.3.4
Určení marketingové strategie k dosažení podnikových cílů
2.3.5
Marketingový řídící proces

Úryvek

"
2.1 Plánování
Význam plánování Plánování umožňuje managementu systematicky myslet dopře-du, umožňuje přesně formulovat cíle (tj. hodnoty, kterých chce podnik dosáhnout) a politiku (tj. soubor pravidel, vymezujících chování podniku), vede k lepší koordinaci všech činností a vytváří jasné podmínky pro kontrolu. Plánování také pomáhá podniku předvídat a reagovat na rychlé změny v okolí a lépe se připravit na rychlý rozvoj.
Přístupy k plánování
Management může použít některý z těchto přístupů:
• Plánování shora dolů – top management stanoví cíle a plány pro všechny nižší úrovně řízení. Tento způsob předpokládá, že pracovníci nemohou nebo nechtějí převzít odpovědnost a dávají přednost tomu, že jsou řízeni.
• Plánování zdola nahoru – tento způsob naopak předpokládá, že pra-covníci chtějí nést odpovědnost, chtějí se tvořivě účastnit na řízení, protože jednotlivé organizační jednotky si stanoví své vlastní cíle a plány a postupují je vyšším nadřízeným ke schválení.
• Třetí způsob je určitou kombinací předchozích přístupů. Top manage-ment stanoví záměry a společný cíl na rok a jednotlivé organizační jednotky se vytvářejí své plány tak, aby pomohly ke splnění cílů podniku. Z těchto dílčích plánů zpracuje top management podnikový plán.
Druhy plánů
Podniky obvykle sestavují:
Roční plán Obsahuje cíle podniku, marketingovou strategii pro daný rok, rozpočty a kontrolu. Top management schvaluje tento plán a využívá jej ke koordinaci marketingových aktivit.
Dlouhodobý plán Popisuje hlavní faktory a vlivy očekávané podnikem v několika dalších letech. Obsahuje dlouhodobé cíle, marketingovou strategii, která musí být použita k jejich dosažení a potřebné zdroje. Tento plán je každoročně revidován, takže podnik má vždy aktuální plán. Jedině tak se může podnik přizpůsobovat změnám v jeho okolí.

2.2 Strategické plánování
Strategické plánování je proces rozvoje a udržení žádoucí strategie k dosažení podnikových cílů v měnících se podmínkách.
Fáze strategického plánování:
• Definovat podnikatelský záměr ve formě zprávy, která odpovídá na otázky
• co je předmětem našeho podnikání
• kdo je náš zákazník
• co oceňuje náš zákazník
• jaké potřeby bychom měli zákazníkovi pomoci řešit.

Při tvorbě této zprávy může podnik získat spoustu informací. Je třeba si ale uvědomit, že předmět našeho podnikání nechápeme jako výrobu konkrétního výrobku, ale v souvislosti s problémy spotřebitele a jejich možnosti řešení. Zpráva o podnikatelském záměru by měla
• umožnit manažerům, pracovníkům i zákazníkům vytvořit pocit sounáležitosti k firmě, jejímu smyslu, zaměření a příležitostem,
• vymezit hlavní konkurenční oblasti,
• být motivující pro zaměstnance, kteří vidí smysl své práce,
• ovlivňovat politiku firmy k dosažení stanovených cílů,
• dát představu o směru vývoje a rozvoje firmy.

• Protože strategie firmy se vytváří v daném prostředí, musí si vybudovat marketingové zpravodajství, které jí umožní toto prostředí poznat.
Analýza příležitostí a ohrožení (O + T analýza). Firma sleduje jednak vlivy makroprostředí, jako je demografická, hospodářská, technologická situace, stejně jako mikroprostředí, tj. zákazníky, konkurenci, distribuční síť.

Důkladným a soustavným sledováním tohoto prostředí může rozpoznat nové příležitosti, které bude schopna využít a udržet si přednost před konkurencí. Současně by měla rozpoznat možná ohrožení, přicházející z okolního prostředí.
Analýza silných a slabých stránek (S + W analýza). Na jedné straně je důležité zjistit atraktivní příležitosti, na druhé straně je nutné umět tyto příležitosti využít. Proto musí firma pravidelně vyhodnocovat své silné a slabé stránky.
• Poté, co firma definovala své poslání a prozkoumala své okolí a vnitřní prostředí (S W O T analýza), může přistoupit k formulování svých cílů. Těchto cílů je obvykle více, zahrnují ziskovost, růst prodeje, zvýšení tržního podílu, image atd. Cíle musí uspořádat od nejdůležitějších k méně významným. Měly by být vyjádřeny kvantitativně a v čase a měly by být navzájem sladěny.
• Tvorba podnikatelského portfólia (výrobního programu) je soubor vý-robků a činností, které podnik dělá. Dobrý výrobní program mu umožňuje získat dobré postavení na trhu. Podnik přitom musí
• neustále analyzovat svůj výrobní program a rozhodovat, do kterých výrobků je třeba více či méně investovat nebo vůbec neinvestovat,
• rozvíjet strategii růstu pro nové výrobky nebo činnosti."

Poznámka

Dobře zpracované, ale někdy uniká smysl práce. Doplněno i o obrázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6777
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse