Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním

Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je sociální práce s duševně nemocnými lidmi. První část seznamuje s duševními poruchami, uvádí jejich základní klasifikaci a vysvětluje důležité pojmy spojené s touto problematikou. Dále se text věnuje sociální péči o duševně handicapované osoby, oblastem takovéto péče a přibližuje možnosti psychiatrické rehabilitace a ústavní léčby. Autor neopomíná uvést ani možné dopady duševní nemoci, zabývá se terapeutickou komunitou, krizovou intervencí, svépomocnými hnutími či komunitní péčí.

Obsah

1.
Duševní porucha
2.
Spory o povaze duševních poruch
3.
Diagnostika duševních poruch
4.
Kategorizace duševních poruch
4.1
Klinické poruchy
4.2
Poruchy osobnosti
5.
Mezinárodní klasifikace duševních poruch
6.
Cílová skupina
7.
Důležité pojmy
8.
Dopady duševní nemoci
9.
Oblasti potřebné péče
10.
Cíle sociální práce s lidmi s duševním onemocněním
11.
Sociální pracovník jako poskytovatel péče o lidi s duševním onemocněním
12.
Krizová intervence
13.
Terapeutická komunita
14.
Hlavní zásady terapeutické komunity
15.
Svépomocná hnutí
16.
Komunitní péče
16.1
Principy sítě komunitních služeb
17.
Případové vedení - case management
17.1
Typy případového vedení
18.
Moderní psychiatrická rehabilitace
19.
Ústavní péče
19.1
Psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic
19.2
Psychiatrické léčebny
20.
Měření úspěšnosti programů a intervencí
21.
Seznam použitých odborných pramenů

Úryvek

"Oblasti potřebné péče
Překonání společenské izolace a stigmatizace
Lidé s duševním onemocněním se snadno a často dostávají do společenské izolace. Jejich handicap jim často nedovoluje přirozeně a volně budovat mezilidské vztahy, jejich onemocnění je může nutit trávit mnoho času hospitalizací, či znehodnotit jejich sociální kompetence a dříve vybudované vazby Také může znesnadnit využívání jejich psychického potenciálu.
Překonání společenské izolace a destigmatizace jsou hlavními úkoly, které je nutné řešit. Stigmatizace může bránit vytváření sítě služeb.

Získání a rozvíjení užitečných sociálních dovedností a schopností
Získání a rozvíjení sociálních kompetencí jde ruku v ruce s překonáváním sociální izolace a jsou nezbytné pro zdravý život v lidské společnosti.
Existuje celá řada důkazů o tom, že trénink sociálních dovedností je velmi efektivní. Přesto není jednoznačně stanoveno, co má nejvíce efektivní trénink přesně obsahovat-obecně do něj patří instruktáž, nácvik, hraní rolí, koučování, videotrénink.

Práce
Význam práce pro osoby s duševní nemocí je veliký. Zaměstnání není důležité pouze jako aktivita, příležitost pro sociální kontakty, ale také pro rozvoj sebedůvěry, rozvíjení schopnosti zacházet s vlastní nemocí, pro integraci do komunity, a zvýšení kvality života. Podle závažnosti handicapu a schopností lze lidem s duševní nemocí nabízet zaměstnání. Existuje široká paleta možností a přístupů. Od chráněných dílen, přes tréninková místa, podporu při hledání zaměstnání, job cluby až k podpoře zaměstnání na otevřeném trhu práce, sociální firmu či sociální družstvo

Bydlení
V moderní psychiatrii se snižuje doba hospitalizace na co nejkratší dobu a člověk se má vrátit do původního prostředí. Dlouhodobá hospitalizace přináší izolovanost od okolního světa, činí člověka závislým na nemocničním prostředí, vzniká tzv. hospitalizační syndrom. Snižují se sociální kompetence, pocit sebevědomí, pocit vlastní úspěšnosti.
Existuje několik možných forem bydlení – chráněné bydlení, podporované bydlení v bytové jednotce s dalšími lidmi, podporované bydlení samostatné, domy na půli cesty, byty na půli cesty, dlouhodobé chráněné bydlení

Smysluplné trávení volného času
Smysluplné využití volného času souvisí s oblastmi, jako je sociální izolace, bydlení a rozvoj sociálních kompetencí. Lidé s duševním onemocněním v důsledcích svých změněných limitů a možností mohou mít potíže se strukturováním dne, se sociálními kontakty. Smysluplné trávení dne s druhými lidmi podporuje proces socializace, vystavuje člověka realitě všedního dne, podporuje vytváření mezilidských vztahů a psychohygienicky přispívá k duševní pohodě a kvalitě života. Strukturované volnočasové aktivity přispívají k rozvíjení pocitů vlastní kompetentnosti, aktivizují některé psychické funkce a rozvíjení sociální schopnosti."

Poznámka

Práce byla použita pro předmět Sociální práce s handicapovanými. Obsahuje jednu tabulku, jejíž rozsah je 1 strana. Část práce je dostupná na těchto internetových stránkách: http://katastrofy.info/dusevni-porucha.htm, www2.brno.cz/download/osp/1197449363.doc a http://www.askos.cz/programove-prohlaseni.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20040
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse