Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální právo

Sociální právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice sociálního práva. Uvádí definice sociálních práv. Zabývá se Listinou základních lidských práv a svobod. Zmiňuje právo na svobodnou volbu povolání, právo na práci, právo na přiměřené hmotné zajištění státem, na ochranu zdraví, i na vzdělání.

Obsah

1.
Definice sociálních práv
2.
Listina základních lidských práv a svobod
2.1.
Právo na svobodnou volbu povolání
2.2.
Právo na práci
2.3.
Právo na přiměřené hmotné zajištění státem
2.4.
Právo na ochranu zdraví
2.5.
Právo na vzdělání

Úryvek

"Z tohoto hlediska jsou velmi důležitá lidská práva, která ve svém souhrnu mají zaručit člověku lidsky důstojný život ve společnosti. Tato jsou garancí práv člověka nejen sociálních ale i politických, osobních, kulturních a majetkových.
Práva sociální, kterými se budeme (výběrově) zabývat, tedy můžeme také označit jako práva člověka na důstojný materiální život, jež v sobě zahrnuje právo na sebeurčení, na životní úroveň, jakož i na adekvátní životní poměry v době, kdy nemůže být výdělečně činný buď vůbec nebo i jen v omezeném rozsahu.
Tato práva , jako každá jiná, jsou vtělena do příslušné právní úpravy, proto je musí respektovat stát i spoluobčané. Dále platí, že čím univerzálnější a adekvátnější je zákonná úprava sociálních práv občanů, tím vyšší je stupeň sociální jistoty.
Sociální práva se od ostatních lidských práv liší tím, že stát tu nemá jen povinnost zaručit občanovi jich užívat (a nutit spoluobčany, respektive organizace, aby je dodržovali a respektovali); realizace sociálních práv, aby stát (nebo jím pověřený subjekt) je vůči občanovi také plnil, a to buď dávkou nebo službou.
Hlavními mezinárodně uznávanými sociálními právy jsou ta zakotvená v hlavě čtvrté Listiny základních práv a svobod, vyhlášené součástí ústavního pořádku České republiky. Jejich konkrétní úpravu pak Listina základních práv a svobod ponechává zákonům. Těmito právy jsou především: právo na práci, právo na vzdělání a získání kvalifikace, právo na důstojné a přiměřené životní a pracovní podmínky, právo na přiměřenou odměnu za vykonanou práci, právo na účast na řízení organizace, v níž pracuje, právo na ochranu zdraví a mateřství a na hmotné zabezpečení, zejména ve stáří a při nezpůsobilosti k práci.

„Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost“ (čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod)
komentář: Jedná se o formulaci „každý“, tedy se toto právo vztahuje na kteroukoli osobu, ať už je občanem České republiky, cizincem nebo bezdomovcem .Je to však omezeno odst.2 tohoto čl. Listiny mezinárodních práv a svobod, který říká: „Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností“. Tato omezení se budou týkat především kvalifikace, věku; mohou se však týkat i státního občanství aj.; jsou stanovená v jednotlivých zákonech upravujících výkon některých povolání a činností, vždy však musí být dodržen zákaz diskriminace zakotvený v čl. 3 odst.1 a čl.. 4 odst.3 Listiny základních práv a svobod.
Kvalifikační předpoklady mohou být stanoveny jako požadavek dosažení určitého stupně vzdělání, složení zvláštní zkoušky, případně i pravidelné ověřování způsobilosti k provádění dané činnosti."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera156
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse