Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Sociální psychologie

Sociální psychologieKategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na sociální psychologii. Rozebírá sociální interakce, percepce, komunikace a sociální skupiny.

Obsah

1.
Socializace
2.
Sociální interakce
3.
Sociální percepce
4.
Atribuční teorie
5.
Sociální skupiny

Úryvek

"Sociální interakce je proces, který spočívá v působení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu. Tento proces může mít podobu verbální i neverbální. Jde o jakoukoli formu setkání mezi jedinci. Toto působení vyvolává reakci.
Komunikace - výměna a předávání informací ostatním
Komunikant – ten kdo předává nebo přijímá informace
Komunikát – předávané informace, obsah sdělení
Kód – způsob jak je informace předávána
Neverbální komunikací přijímáme až 70 % informací.
Verbální znaky řeči:
- pomezí slov a pohybu
- práce s hlasem
- intonace
- tempo
- výška
- důrazy
Neverbální znaky:
- mimika
- gestikulace
- obličej
- postoje
- dotyky
Řeč vzdálenosti – proxeniky
Osobní zóny: intimní zóna – půl metru
Osobní zóna - normální kontakt na podání ruky
Společenská zóna
Bariérové znamení – řeč těla, která dává najevo ohrožení"

Poznámka

SOŠ Waldorfská

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55377ffb18832.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Socialni_interakce.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse