Seminarky.cz > Maturitní otázky > Ostatní předměty

Maturitní otázky ostatní předměty

Název Goodness Staženo

Literární památky Velké Moravy a Uherského státu - maturitní otázka slovensky

Práce se věnuje literárním památkám Velké Moravy a Uherského státu. V rámci Velkomoravské říše, kde si všímá Konstantina a Metoděje, i v rámci Uherské... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

147x

Sociální psychologie

Práce se zaměřuje na sociální psychologii. Rozebírá sociální interakce, percepce, komunikace a sociální skupiny. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


106x

Diagnostika EOBD

Práce je zaměřena na automobilovou diagnostiku digitálně pracujících řídicích jednotek (Electronic Control Unit) v automobilech. Po představení histor... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


105x

Úprava obličeje, make-up

Maturitní otázka informuje o možnostech a postupech úpravy a líčení obličeje. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


93x

Epilace, depilace

Maturitní otázka se nejprve krátce věnuje epilaci a poté seznamuje s podstatou, zásadami či metodami provádění depilace. Nakonec informuje o nemoci hy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


89x

Emise výfukových plynů motorových vozidel

Maturitní otázka detailně analyzuje současnou problematiku při měření emisí a její dopad na přírodu a naše okolí. Představuje funkčnost a účel tohoto ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


82x

Soukromé detektivní agentury - maturitní práce

Práce se velmi přehledně a rozsáhle věnuje soukromým detektivním agenturám. Nejprve popisuje historii detektivní činnosti a poté charakterizuje fungov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

52x

Marketingový mix

Tato maturitní otázka popisuje marketingový mix a jak se člení. Rozebírá výrobek, cenu, distribuci i propagaci. Práce je doplněna o tabulky a obrázky ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

49x

Marketingové koncepce, marketingové prostředí

Tato maturitní otázka jednoduše vysvětluje studentovi, co to jsou marketingové koncepce a jak se dělí. Také zde najdete popis marketingového prostředí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

46x

Marketingový informační systém

Tato maturitní otázka jednoduše popisuje co je to marketingový informační systém. Také zde najdete jednoduché pokyny, jak správně vytvořit dotazník.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

39x
1  2  3  »