Seminarky.cz > Maturitní otázky > Ostatní předměty

Maturitní otázky ostatní předměty

Název Goodness Staženo

Literární památky Velké Moravy a Uherského státu - maturitní otázka slovensky

Práce se věnuje literárním památkám Velké Moravy a Uherského státu. V rámci Velkomoravské říše, kde si všímá Konstantina a Metoděje, i v rámci Uherské... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

96x

Diagnostika EOBD

Práce je zaměřena na automobilovou diagnostiku digitálně pracujících řídicích jednotek (Electronic Control Unit) v automobilech. Po představení histor... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


70x

Emise výfukových plynů motorových vozidel

Maturitní otázka detailně analyzuje současnou problematiku při měření emisí a její dopad na přírodu a naše okolí. Představuje funkčnost a účel tohoto ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


58x

Soukromé detektivní agentury - maturitní práce

Práce se velmi přehledně a rozsáhle věnuje soukromým detektivním agenturám. Nejprve popisuje historii detektivní činnosti a poté charakterizuje fungov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

52x

Úprava obličeje, make-up

Maturitní otázka informuje o možnostech a postupech úpravy a líčení obličeje. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


40x

Sociální psychologie

Práce se zaměřuje na sociální psychologii. Rozebírá sociální interakce, percepce, komunikace a sociální skupiny. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


40x

Povrchové čištění pleti - maturitní otázka

V práci je popsáno, jak se v praxi postupuje při čištění pleti, barvení řas a obočí. Popsány jsou postupy a přípravky, které jsou k těmto úkonlm nejvh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

36x

Epilace, depilace

Maturitní otázka se nejprve krátce věnuje epilaci a poté seznamuje s podstatou, zásadami či metodami provádění depilace. Nakonec informuje o nemoci hy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


33x

Maturitní otázky z latiny - česky

Práce obsahuje shrnutí okruhů k maturitě z latiny. Je psána v heslech, rozsah okruhů je půl stránky až 3 stránky.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

25x

Maturitní otázky ze slovenského jazyka

Vyprávění jako slohový postup a slohový útvar v běžné komunikaci a v umělecké literatuře, dynamizace vyprávění. Způsoby obohacování slovní zásoby (pře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

17x
1  2  »