Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Sociální psychologie: základní pojmy

Sociální psychologie: základní pojmy

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce přináší základní výtah ze sociální psychologie s vysvětlením klíčových pojmů. Pozornost patří jevům, jako jsou socializace, sociální učení, sociální normy, postoje, sociální vztahy či sociální skupiny včetně rodiny. Část práce se rovněž zabývá komunikací včetně její verbální a neverbální podoby a poslední úsek představuje základní metody, které se používají v psychologii.

Obsah

1.
Sociální psychologie
2.
Socializace
3.
Maslowova pyramida potřeb
4.
Sociální učení
5.
Sociální role
6.
Sociální normy
7.
Sociální pozice
8.
Sociální status
9.
Prestiž
10.
Postoje
10.1.
Vymezení
10.2.
Složky postojů
10.3.
Utváření postojů
10.4.
Stabilita, odolnost postojů
10.5.
Funkce postojů
11.
Sociální vztahy
11.1.
Vymezení
11.2.
Formální a neformální
11.3.
Základní formy interakce
11.4.
Blízké vztahy
11.5.
Vývoj blízkého vztahu
12.
Sociální skupiny
12.1.
Vymezení
12.2.
Druhy skupin
12.2.1.
Podle velikosti
12.2.2.
Podle způsobu vzniku a organizace
12.2.3.
Podle míry identifikace a integrity
12.3.
Struktura sociální skupiny
12.4.
Člen skupiny
12.5.
Rodina
12.6.
Krize rodiny
12.7.
Nesprávná rodinná výchova, neúplné rodiny
13.
Komunikace
13.1.
Vymezení
13.2.
Funkce
13.3.
Komunikace verbální
13.4.
Komunikace neverbální
14.
Psychické jevy
14.1.
Psychické procesy
14.2.
Psychické stavy
14.3.
Psychické vlastnosti
15.
Metody
15.1.
Testové metody
15.2.
Netestové metody
15.2.1.
Pozorování
15.2.2.
Dotazníková metoda
15.2.3.
Rozhovor
15.2.4.
Experiment
15.2.5.
Didaktický test
15.2.6.
Anamnéza osobnosti

Úryvek

"Sociální psychologie
- samostatná psychologická disciplína
- vyčlenila se na začátku 20. století z obecné psychologie
- vyvíjí se
- vstupují do ní odborníci z jiných profesí
- je to týmová spolupráce – sociolog, sociální pracovník, antropolog, sociální psycholog, lékař, pedagog, právník (např. podnikový), rodina jako sociální skupina

- sociální psychologie – ústředním pojmem je socializace

socializace

negativní (nedostatek, neuspokojování potřeb)
pozitivní

- celoživotní proces
- nastává narozením dítěte do společenstvím lidí a končí koncem života (př. na UJAKu obědy, šatna apod.)
- začleňování do společnosti, do skupin přináší pocity libé i nelibé
- sociální složka s spojena s biologickou složkou

Maslowova pyramida potřeb

- sounáležitost – jedinec ví, kam patří
- bezpečí – nevytváří jen stát, ale i sociální skupina
jako je třída spolužáků
- v sociální skupině se vytváří empatie, úzké vazby
- pocit sounáležitosti se prvotně vytváří v rodině
- pocit sounáležitosti se vytváří, může korespondovat s pocitem bezpečí
- seberealizace souvisí i s budoucím uplatněním
- seberealizace vzrůstá s vzděláním
- důchodci – seberealizují se např. na U3V

- v pedagogice „zážitková pedagogika“  outdoorové tréninky apod. (je o prožitku, seberealizaci, překonání sebe sama)

- proces socializace je celoživotní, vstupuje do ní sociální učení

sociální učení
- učení sociálním rolím (nápodobou – př. u dětí hra na doktora, rodiče, prodavače apod.)
- sociální pozice – př. prvorozený
- rivalita v dětství např., o hračku je potřebná, jedináček o ní ochuzen (naučit se dělit)
- v týmu schopnost dělby činnosti, respekt sociální pozice, názorů  tomu se učíme v sociálním učení
- sociální učení probíhá v různých sociálních skupinách  týmová spolupráce, kdy dané osobnosti musí vykazovat určité sociální vlastnosti (např. empatie, důvěra, tolerance, naslouchání, organizační schopnosti, trpělivost, schopnost předat info, schopnost rozhodování, schopnost negativních vlastností apod.)
- sociální učení probíhá v sociálních skupinách – předávání vědomostí, dovedností a návyků
př. pracovník se učí nastartovat stroj, aby mohla začít výroby, musí však znát činnost stroje, servisní středisko apod. (učí se pozvolna v sociálních skupinách)

sociální role
- sociální role je soubor pravidel a očekávání, který definuje chování jedince na konkrétní pozici ve skupině
- sociální role tedy definují chování, které se od jedince očekává, a které by měl dodržovat
- vymezují a usměrňují interakci mezi jednotlivými členy sociální skupiny (na základě rolí vědí, jaké chování se od nich očekává)"

Poznámka

Součástí práce je nákres a schéma o rozsahu cca 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27276
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse