Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální rodovost (gender)

Sociální rodovost (gender)

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou sociální konstrukce pohlaví a teoretickými přístupy k genderu. První část se zamýšlí nad biologickými a kulturními vlivy na rozdíl mezi muži a ženami, vymezuje pojem rodové identity a dotýká se také genderové stratifikace a stereotypů. Závěrečná část poté představuje tři teoretické přísupy ke studiu genderu a jeho formování.

Obsah

1.
Biologické a kulturní vlivy na rozdíly mezi muži a ženami
2.
Rodová identita (gender)
3.
Stratifikace podle genderu a genderové stereotypy
4.
Teoretické přístupy k sociální rodovosti
4.1.
Funkcionalismus
4.2.
Teorie konfliktu
4.3.
Teorie sociální interakce

Úryvek

"V mnoha společnostech se žena netěšila (a dosud netěší) stejné vážnosti jako muž. Už Starý zákon (Kniha druhá, Leviticus) nařizoval, že porodí-li žena dívku, musí držet očistu o dva měsíce déle, než kdyby porodila chlapce. Ve společnostech praktikujících krevní mstu bývalo výkupné za zabitou ženu mnohem nižší než za zabitého muže. Nejkrutějším projevem nerovnosti obou pohlaví byla infanticída dívčích miminek, jak byla praktikována například u mnoha arabských kmenů - jestliže otec nakonec přece jen dovolil děvčátku žít, bylo to považováno za projev velké laskavosti. Jak se však ukázalo, tato podoba nerovnosti obou pohlaví není nijak univerzální.
Postoje, hodnoty a chování, které jsou nám v dospělosti vlastní, nejsou jen výsledkem naší genetické podstaty, kterou navíc můžeme jen obtížně identifikovat, ale jsou determinovány i prostředím, ve kterém člověk vyrůstá a vyvíjí se. Přesto existují vědci, tzv. naturisté, kteří za dominantní považují jeho biologickou podstatu. Nikdo nezpochybňuje skutečnost, že muž a žena se od sebe v mnohém liší. Jedním z nejdůležitějších biologických rozdílů je to, že jen žena je schopna rodit a kojit dítě. Právě v okolnosti, že žena má mnohem méně možností opouštět domácnost, někteří antropologové hledají vysvětlení, proč jí byla přisouzena role pečovatelky o děti a domácnost, zatímco z muže se stal především ochránce, bojovník a lovec. Tomu všemu napomáhaly i další fyzické rozdíly: přirozená síla muže a jeho větší tělesná velikost. Fyzické výhody muže, které ve stádiu lovecko sběračských společností hrály značnou roli, pak prý vedly k výhodám sociálním, ekonomickým a politickým.
Jsou však i badatelé, kteří sice připouštějí, že některé aspekty lidského chování mohou být geneticky podmíněné, avšak většinu chování připisují spíše vlivu výchovy, tj. prostředí, které na člověka působí. Hlavní tezí této druhé skupiny, tzv. environmentalistů, je, že evoluční úspěch člověka byl dán jeho flexibilitou, jeho schopností adaptovat se, tj. různým způsobem se přizpůsobovat okolním podmínkám. Protože tato adaptace je silně závislá na kulturním učení, jsou právě lidé schopni měnit své chování rychleji než jiné živočišné druhy. Navíc lze argumentovat, že v některých kmenových společnostech byla běžná představa, že i biologicky dané rozdíly mohou být setřeny, alespoň za pomoci rituálu. Ian Hogbin popisuje, že na ostrově Wogeo u Nové Guineje je u chlapců prováděna skarifikace jazyka, která má symbolizovat první menstruaci a tak napodobit přechod k dospělosti, který je u dívek mnohem viditelnější (Hogbin 1970:114).
Oba uvedené názory (nature /příroda/ versus nurture /z angl. výchova/) vystupují do popředí v diskusi o tom, zda a do jaké míry je naše chování ovlivněno pohlavím, tj. faktorem biologickým, anebo zda je spíše odrazem kulturních stereotypů, se kterými určitá společnost každé z obou pohlaví spojuje. Mezikulturní srovnání totiž ukázalo velkou variabilitu rolí muže a ženy v jednotlivých kulturách, ukázalo, že role pohlaví se v jednotlivých společnostech mohou od sebe značně lišit.
Naše pohlaví je dáno geneticky - ženy mají dva chromozómy X, muži jeden chromozóm X a jeden Y. Pohlaví dítěte proto předurčuje muž. Tato genetická odlišnost má vliv na hormonální a fyziologické procesy a tím i na vnější znaky, má za následek tzv. pohlavní dimorfismus. Jsou však tyto rozdíly pro naše chování určující? Antropologové odpovídají, že biologická podstata muže a ženy nemá být považována za limitující faktor, ale pouze za širokou základnu, na které mohou být vybudovány rozmanité struktury (Friedl 1975, s.6). Mnoho typů chování a postojů má totiž spíše kulturní než biologickou podstatu. Zatímco pohlavní rozdíly jsou povahy biologické, rozdíly v sociální rodovosti zahrnují všechny znaky, které daná kultura připisuje mužům na straně jedné a ženám na straně druhé. Sociální definice rodovostí rozumíme kulturní konstrukci mužství a ženství. Zatímco pohlaví získáváme dědičností, sociální rodovost získáváme procesem enkulturace (socializace). Je důležité si uvědomit, že výsledné chování každého z pohlaví je dáno oběma těmito faktory, tj. jak biologickými, tak i kulturními (sociálními)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24978
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse