Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální skupiny a jejich klasifikace

Sociální skupiny a jejich klasifikace

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Seminární práce pro kurz obecné sociologie vymezuje nejprve sociologický pojem sociální skupina a sleduje vývoj jeho využití v rámci disciplíny. Dále se zabývá historickými formami společenských skupin a uvádí kritéria pro jejich klasifikaci. Hlavní část práce pak tvoří charakteristiky mnoha typů sociálních skupin od členské po vrstevnickou.

Obsah

1.
Definice sociální skupiny
2.
Historický vývoj společenských skupin
3.
Klasifikace sociálních skupin
4.
Charakteristika jednotlivých skupin
4.1.
Skupina členská/vlastní a nečlenská/cizí
4.2.
Skupina referenční
4.3.
Skupina velká a malá
4.4.
Skupina rodinná
4.5.
Skupina zájmová
4.6.
Skupina svépomocná
4.7.
Skupina nátlaková
4.8.
Skupina etnická
4.9.
Skupina organizovaná a neorganizovaná
4.10.
Skupina statusová
4.11.
Skupina liberalistická
4.12.
Skupina intenzivní
4.13.
Skupina primární
4.14.
Skupina sekundární
4.15.
Skupina neformální
4.16.
Skupina formální
4.17.
Skupina demokratická
4.18.
Skupina autokratická
4.19.
Další typy skupin

Úryvek

"1. Definice sociální skupiny

Skupina - patří k nejčastěji užívaným sociologickým pojmům. Skupiny totiž vytvářejí sociálně významný zprostředkující článek mezi člověkem jako izolovaným individuem a společností jako globálním sociálním útvarem.Pro sociální povahu člověka má zásadní význam to, v jakých skupinách žije. Pro podobu společnosti má zásadní význam to, z jakých skupin se skládá. Pokud bychom ignorovali skupinový charakter společenského života, museli bychom sociologii redukovat na abstraktní úvahy o lidské povaze či na abstraktní úvahy o povaze společnosti. Skupiny představují klíčový mezičlánek, který je navíc dobře přístupný empirické analýze./9./
V protosociologii 17.-18. století pojem sociální skupina zcela chyběl, což bylo dáno jednak důvody spol.-ideol., totiž negativním vztahem mnoha vlivných myslitelů té doby ke stavovské diferenciaci feudální společnosti, jednak důvody faktickými, protože pluralita sociálních skupin, která potřebu po pojmu sociální skupina vyvolává, spadá až do pozdější doby a souvisí s rozvojem kapitalismu, industrializace a urbanizace. Ve specifičtějším sociologickém významu se začal tento pojem ( zprvu ojediněle ) objevovat až v 19. století.
Dnes naopak lze říci, že období, kdy sociologie byla přímo definována jako věda o sociálních skupinách a kdy se výklad soc. procesů seskupování a skupinového chování pokládal za ústřední sociologický problém, pravděpodobně definitivně pominulo.
To souvisí především s problémem definice společenské skupiny./3./

Logicky čistá definice společenské skupiny je poněkud parodoxně obtížná proto, že pojem skupiny je jedním z nejfrekventovanějších pojmů běžného jazyka. V běžném jazyce se pojem skupiny užívá volně a dosti nepřesně a přece lidé poměrně přesně vědí, co skupina je a co není. Na příkladu pojmu skupiny lze ukázat, jak se v sociologii precizují (činí jednoznačnými, zbavují metaforičnosti apod.) pojmy běžného jazyka, aby se mohly stát vědeckými termíny. Pojem "skupina" má čtyři základní významy:
A. skupina v nejširším významu označuje jakékoli seskupení lidí, prostorové či logické, termín se tedy používá ve významu logického rodu (národ jako skupina, mládež jako skupina atd.),
B. skupina ve významu sociální kategorie: v tomto případě jde o soubor osob, které vykazují alespoň jeden shodný, společný znak. Na základě tohoto znaku vlastně konstruujeme skupinu, jíž mnohdy v realitě neodpovídá nic, co bychom skupinou nazvali v běžné jazyce. Tak je tomu např. s kategorií "zaměstnanec", která je statistickou konstrukcí a zahrnuje skladníka i profesora, písařku i ředitele v rozporu s jazykovou zvyklostí. Je obvyklé, že jeden znak se druží se skupinou dalších znaků. Platí to zejména o socioprofesionálních kategoriích, které jsou původně definovány jedním znakem - povoláním. Na tento znak se však váže řada dalších znaků, např. požadavky kvalifikační a vzdělanostní, svébytný jazyk, někdy dokonce odívání, vzorce chování atd. Sociální kategorie "lékařů", "učitelů" nebo "zedníků" vytváří předpoklad pro vznik specifických skupin, které jsou
spojeny především výkonem stejné profese,
C. skupiny ve smyslu prostorově spojených lidí: lidí náhodně se pohybující po Václavském náměstí nikdo nenazve skupinou. Svébytné uskupení však vznikne, jde-li po Václavském náměstí průvod s prapory a standartami nebo shlukne-li se skupina lidí okolo automobilové nehody. Tito prostorově spojení jedinci tvoří jakýsi mezityp mezi sociální kategorií (skupinami založenými na shodnosti jednoho znaku) a vlastními skupinami v užším smyslu.Někdy se pro označení osob spojených pouze prostorovou blízkostí užívá pojmu sociální agregát. Agregátem jsou tedy lidé bydlící v jednom paneláku, kteří se neznají téměř ani jménem, agregátem jsou studenti vysoké školy, kteří se v prvním ročníku sešli na první přednášce. To jsou "klasické" typy agregátů, kde jsou lidé spojeni původně jen fyzickou blízkostí. Fyzická blízkost je však důležitým faktorem, který podmiňuje možnost vzniku přímé sociální interakce : proto se agregáty mohou, ale nemusejí, proměnit ve skupiny ve vlastním slova smyslu na bázi rozvinuté interakce, společného cíle a kolektivní činnosti. Zvláštní druh agregátu tvoří i dav."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24994
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse