Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Sociální skupiny, postoje, učení, inteligence, psychohygiena a psychologická zátěž v pedagogické práci

Sociální skupiny, postoje, učení, inteligence, psychohygiena a psychologická zátěž v pedagogické práci


Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje podrobné vypracování pěti státnicových otázek z psychologie určené pro pedagogy. První otázka se zabývá problematikou sociálních skupin, pozic, rolí, norem či vedení ve skupině. Druhá otázka vymezuje postoje, charakterizuje jejich funkce i změny. Třetí okruh se zaměřuje na proces učení a jeho souvislosti, čtvrtý je věnován problematice inteligence. Poslední otázka se soustředí na psychohygienu a psychickou zátěž v učitelské profesi, ale také u žáka.

Obsah

1.
Sociální skupiny – role, pozice, skupinové normy, styly vedení a řízení skupin. Vliv skupiny na vývoj dítěte
2.
Postoje a postojové změny, složky postoje, stereotypy a předsudky
3.
Proces učení - teorie, zákonitosti a druhy učení. Činitelé ovlivňující učení. Děti s výukovými obtížemi (mentální dispozice, sociální prostředí, zdravotní handicap)
4.
Inteligence – modely měření, rozdíly mezi pohlavími, inteligence a sociálně-ekonomičtí činitelé. Tvořivost a možnosti jejího rozvoje
5.
Psychohygiena v práci s předškolními dětmi. Psychologická zátěž a stres. Zátěž v učitelské profesi. Zátěžové situace v předškolním věku. Zvládání zátěže, režim práce a odpočinku

Úryvek

"15: Sociální skupiny – role, pozice, skupinové normy, styly vedení a řízení skupin. Vliv skupiny na vývoj dítěte.

Skupina = termín skupina je užíváno tam, kde má bát zdůrazněno, že určitý člověk má něco společného s řadou druhých lidí (je mezi nimi interakce), že tato skutečnost ovlivňuje jeho jednání vůči nim a odlišuje ho spolu s nimi od všech lidí ostatních.
= určité seskupení lidí, kteří se řídí stejnými normami (pravidly). Mají stejný cíl (společný). Soubor lidí, který se vyznačuje jistými charakteristikami.

Větší důraz než na obecnou definici skupiny klade sociologie na typologii skupin:
A) podle velikosti bývají skupiny děleny na malé a velké. Rozhodující není přitom samotný numerický počet členů, nýbrž způsob jejich kontaktu.
Malé skupiny - umožňují bezprostřední kontakt „tváří v tvář“, což je zpravidla možné při počtu členů nepřesahujícím 20 až 40 osob (ideální: 7 – 15 osob). Vzájemně se známe (citové vazby). Příklad: rodina, školní třída, zájmové útvary, parta (na pivo), pracovní skupiny.
Velké skupiny - větší počet lidí (nad 30). Ne všichni se osobně znají. Citové vazby nejsou mezi všemi (mezi jednotlivci ano). Budují svůj pocit identity na základě interakcí v malých skupinách.
Příklad: žáci, zaměstnanci, obyvatelé vesnice, národy, politické strany, věřící.

B) podle povahy vazby mezi členy bývají skupiny děleny na primární a sekundární. V primárních skupinách převažují osobní vztahy laděné často intimně (př.rodina). Vztah ke skupině jako celku se tvoří skrze vztahy k jejím jednotlivým členům. V případě sekundárních skupin člověk naopak získává určitý vztah ke svým „kolegům“ teprvě zprostředkovaně, na základě toho, že jsou členy téže skupiny jako on.

C) předchozímu dělení je blízké dělení skupiny na formální a neformální podle stupně, v němž jsou jasně (jiným slovem explicitně) vytvářeny pozice členů a jejich vzájemná práva a povinnosti. Může však existovat primární skupina formální (skupina přátel při hře podle pravidel) právě tak jako sekundární skupina neformální (národ).
Formální skupina - normy pro fungování skupiny jsou předem stanoveny, když chci být částí skupiny, musím je dodržovat. Předem stanovené tresty při nedodržení pravidel. Vztahy mezi členy ze začátku neexistují. Příklad: kurz účetnictví, nově vznikající pracoviště.
Neformální skupina – rozdílem od formální skupiny je, že členové si normy vytvářejí sami. Nově příchozí → může dojít ke změně pravidel. Normy vznikají – před vznikem skupiny (ideje zakladatele) nebo při běhu (za pochodu) skupiny. Přispívají k uspokojení potřeb a zájmů. Existují silné trvalé vztahy mezi členy. Vznik spontánně – kapely, dramatický kroužek.

D) podle způsobu, jakým je jedinec se skupinou spjat - skupiny členské a referenční. Do členské skupiny jedinec aktuálně náleží. Příklad: rodina – společné příjmení, stejné bydliště, rodný list; škola – třídní výkaz (jsem zapsán v třídnici) – své členství mohu dokázat. Na referenční skupinu se orientuje svými hodnotanmi a svým jednáním i v případě, že není jejím členem.

E) podle míry souhlasu - v jistém smyslu opakem referenční skupiny je tzv. „out-group“, což znamená že člověk necítí s příslušnou skupinou zhola nic společného, distancuje se od nich, označuje je výrazem ONI.
Na rozdíl od „in-group“, kdy individuum se považuje za člena skupiny (a je v ní rád, souhlasí se vším) a užívá v souvislosti s ní výrazu MY.

F) Kromě zmíněných typů bývá užívána řada jiných dělení. Skupiny jsou děleny např. podle stupně stálosti, podle míry exkluzivity (otevřené, uzavřené), podle způsobu nabývání členství (narozením, vstupem) i podle způsobu pozbývání členství (zrušitelné, nezrušitelné)."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27391
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse