Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální stratifikace a její teorie

Sociální stratifikace a její teorie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zaměřená na sociální stratifikaci v úvodní části vymezuje význam pojmů kasta, stav, třída nebo vrstva v sociologii a charakterizuje pojetí stratifikace podle Marxe, Parsonse a krátce také dalších badatelů z této oblasti. Zabývá se také problematikou nové střední třídy a uzavírá se informacemi o vývoji sociální stratifikace ve východní Evropě po roce 1989.

Obsah

1.
Sociální stratifikace
2.
Historická dimenze
3.
Pojmy třída a vrstva v sociologii
4.
Marxova definice tříd
5.
Konsensuální pojetí
6.
Modely stratifikace, definice tříd
6.1.
Subjektivní definice tříd
6.2.
Objektivní definice tříd
7.
Teorie nové střední třídy
8.
Vývoj sociální stratifikace ve východní Evropě po roce 1989

Úryvek

" Slovo stratifikace pochází z latinského slova stratum = vrstva, tedy stratifikace znamená rozvrstvení. Je to určité vnitřní rozdělení společnosti na vrstvy nebo třídy podle rů zných subjektivních a objektivních znaků.

HISTORICKÁ DIMENZE
Sociální stratifikace je charakteristický znak společnosti, je odrazem toho,co je v dané společnosti považováno za nejvyšší hodnoty.
V historii se objevilo několik typů společenských vrstev, které se lišily v různých ukazatelích a otevřenosti.
KASTY můžeme zaznamenat v indické společnosti, vyznačují se uzavřeností, příslušníky dědičně spojuje stejné povolání, zvláštní zvyky, domněnka o společném původu a předpisy týka jící se způsobu života a mravu. Uplatňují se zde představy o čistém a nečistém, vyšším a nižším.
D.N.Majndmar :" Kasta je skupina rodin, majících stejné jméno, oddávajících se nebo alespoň prohlašujících , že se oddávají určitému zvlaštnímu zaměstnání, a zachovávajících jednotný kodex pravidel a tabu, týkajících se sňatku, výživy a rituálního očisťování."
STAVY jako takové vznikly ve středověké společnosti, ale již dříve se objevovaly vojenské/ např. aristokracie ve Spartě, samurajové v Japonsku/, které začaly postupně vlastnit půdu a z nich se vyvinula šlechta. Ve středověku měl největší moc stav panský a kněžský, což byly stavy v pravém slova smyslu. Menší vliv měl stav městský a selský, k nim přibyl dělnický/ spíše třída/ a potom "pátý stav".
V moderní průmyslové společnosti se začaly objevovat třídy, o nichž se zmíním v další kapitole.

Pojmy třída a vrstva v sociologii
V sociologii se v zásadě vykristalizovaly dva hlavní přístupy ke studiu vertikálních rozdílů a vztahů skupin lidí na různé úrovni hierarchie: třídní - akceptující většinou polární až antagonistické vztahy a stratifikační - zdůrazňující spíše kontinuální rozdíly v postavení a možnost výkonově orientované sociální mobility. Z těchto dvou přístupů se dají odvodit pojmy třída a vrstva, někteří autoři však tyto pojmy ztotožňují.
Třídní struktura společnosti
V 18.století se francouzští historici a angličtí političtí ekonomové pokoušeli rozdělit společnost na třídy z ekonomického hlediska.
Představitelé fyziokratické ekonomie považovali za zdroj veškerého bohatství zemědělskou výrobu a vlastnictví půdy.
F.Quesnay z toho vyvodil tři typy společenských tříd : zemědělští vlastníci, zemědělští podnikatelé, obchodníci a průmyslníci.
A.Turgot sestavil podrobnější koncepci: 2.třídu rozdělil na zemědělské podnikatele a dělníky, 3.třídu na průmyslové podni katele a dělníky.
A.Smith, představitel klasické ekonomie,tuto koncepci zjednodušil a za jediné ekonomické kritérium si zvolil charakter příjmu.
1.třída: vlastníci - pozemková renta
2.třída: podnikatelé - zisk
3.třída: dělníci - mzda
Z těchto teorií a z teorií fr.historiků/ Thiery,Guirot, Miquet/, kteří klasifikovali francozskou revoluci jako boj společenských tříd, vycházel K.Marx."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24979
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse