Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální zřízení římské říše v 1. a 2. století n.l.

Sociální zřízení římské říše v 1. a 2. století n.l.

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otroctví a koloniát - zákony o otrocích, Itálie za vlády Antoninů, rozvoj koloniátu. Provinciální města ve 2. století - vznik měst, městská zřízení na západě, městské finance, výstavba měst, jmenování městských kurátorů, sociální řád západních měst, provinciální shromáždění. Politické a hospodářské poměry v Římě. Stav senátorský - složení senátorského stavu, politický a sociální význam senátorského stavu.

Obsah

1.
Otroctví a koloniát
2.Provinciální města ve 2. století
3.
Politické a hospodářské poměry v Římě
4.
Stav senátorský

Úryvek

"Složení senátorského stavu


Napřed Julius Caesar a později Augustu povyšovali do stavu patriciů některé významné senátorské rodiny. Jejich příkladu následovali i jiní císařové. Nový patriciát tvořil privilegovanou skupinu členů senátu. Většina nových patricijských rodin pocházela ze starých plebejských rodů, ale i těch bylo málo, neboť potomci senátorů z doby republiky tvořili ve II. stol. sotva třetinu senátu. I když někteří členové senátu měli stejná jména se starými patricijskými rody, nebyl to důkaz jejich příbuzenství s dřívějšími aristokratickými rodinami. Tato jména přijímali z různých důvodů lidé prostého původu.


Senát se doplňoval novými členy. Předně v době Antoninů (i v době julsko-klaudijské) byli povyšováni do senátorského stavu příslušníci italské municipální aristokracie; ti tvořili většinu, ale jejich počet byl do jisté míry omezen. Počet Italiků v senátě v době Antoninů tvořil asi 58 % z celkového stavu všech známých senátorů. Z ostatních senátorů procento rodáků ze západních provincií za Antoninů postupně klesá, zato se zvyšuje počet senátorů z východu, kteří se počali do senátu uvádět systematicky za vlády Traianovy.
Do senátu se dostávali lidé majetkově zabezpečení a na východě, kde bylo vyvinuté hospodářství, se našlo mnoho lidí vládnoucích velkým jměním.
Úvahy Diona Chrysostoma o významu panovnické moci ukazují, že mezi zhellenisovanými elementy římských východních provincií byli lidé, kteří podporovali a hájili absolutistické tendence římských císařů. Konečně volba senátorů z lidí východního původu se odůvodňovala vládními potřebami.
Ke správě pořečtělých krajů na východě bylo zapotřebí takových lidí, kteří uměli řecky a znali tamní obyčeje. Vláda to měla na zřeteli a tím se otvírala cesta do senátu osobám narozeným na východě.


Mezi senátory bývali i členové východních panovnických rodů, zbavených trůnu. Noví senátoři pocházeli z různých společenských skupin. Do senátorského stavu byli povyšováni důstojníci ze stavu jezdeckého po úspěšné vojenské službě. Senátory se stávali i císařští úředníci. Do senátu se uváděli i příslušníci municipální aristokracie, známí svým bohatstvím nebo vzděláním.Politický a sociální význam senátorského stavu


Shoda mezi císařem a senátem je vysvětlována nejen politickými zájmy, ale i morálními vlastnostmi císařů. Působilo zde též to, že mnozí senátoři dosáhli svého postavení přízní panovníkovou. Avšak úplný soulad mezi císaři a nejvyšší vrstvou neexistoval. K třenicím došlo za Hadriana, a za Commoda vznikla nová etapa bojů mezi císařem a senátory.

Za Antoninů došlo ke známé změně – k přizpůsobení monarchických idejí tradičním římským heslům. Avšak k úplné shodě monarchických principů se starořímskými základy dojít nemohlo. Tradice kdysi politicky všemocné vrstvy, vládnoucí celým světem, zůstávaly. Proto nebylo možno vyhnout se konfliktům. Vznikaly tehdy, když se absolutistické tendence projevovaly otevřeně. Tak tomu bylo za vlády Domitianovy a Commodovy.
Císařové odstraňovali nepřátelsky proti nim vystupující senátory, jejich jmění se konfiskovalo. Vcelku však používal senátorský stav dřívějších privilegií. Senátoři zůstávali majiteli velkostatků, založených na práci otroků nebo polozávislých lidí, což dodávalo senátorskému stavu jako celku značnou hospodářskou váhu a jistou nezávislost v otrokářské společnosti."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6147
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse