Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Socioekonomická charakteristika České republiky

Socioekonomická charakteristika České republiky


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Maturitní otázka zpracovaná formou prezentace velmi zkratkovitě přibližuje Českou republiku z hlediska demografického a ekonomického. Stručně informuje o populaci, ekonomice a jejích odvětvích i turistických oblastech země.

Obsah

1.
Obyvatelstvo
2.
Graf počet obyvatel v ČR 1989 až 2010
3.
Mapa krajů ČR
4.
Strom života pro obyvatele ČR 2009
5.
Hospodářství v minulosti
6.
Současný stav ekonomiky
7.
Průmysl
8.
Zemědělství
9.
Cestovní ruch
10.
Turistické oblasti ČR (mapa)
11.
Doprava

Úryvek

"OBYVATELSTVO
10 mil. obyvatel
Hustota zalidnění: cca 130 obyvatel/km2
14 krajů
Menšiny – Slováci, Poláci, Němci, Romové, Ukrajinci, Vietnamci
Ateisté
Natalita X mortalita

HOSPODÁŘSTVÍ
Záčátek 20. stol. -> ekonomicky nejvyspělejší oblast Evropy
Rakousko – Uhersko
Přelom = 2. svět. válka

EKONOMIKA TEĎ
Ještě trocha historie
Plánovaná ekonomika -> tržní
1989
Privatizace
Poměrně vyspělá, ale vyvíjí se zpomaleně
3. nejotevřenější ekonomika na světě -> zahraniční obchod
Aktivní saldo
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/"

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie, mapy a grafy, rozsah čistého textu činí cca 1 stranu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5134687f31dd7.zip (516 kB)
Nezabalený formát:
Socioekonomicka_charakteristika_CR.pdf (572 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse