Sociologie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, Přerov

Charakteristika: Učební text poskytuje přehledný a srozumitelný úvod do základních témat sociologie. Charakterizuje tento obor jako vědu a seznamuje s jeho historií a významnými postavami. Představuje rovněž hlavní paradigmata sociologie a přibližuje metody sociologického výzkumu. Další části se pak věnují rozmanitým oblastem, pojmům či teoriím sociologie od kultury po deviaci.

Obsah

1.
Sociologie
2.
Historie
2.1.
Období velkých teorií a sociologických výzkumů
2.1.1.
August Comte
2.1.2.
Emile Durkheim
2.1.3.
Max Weber
2.1.4.
Karl Marx
2.2.
Období teoretické sociologie
2.2.1.
Sociologická paradigmata
2.3.
Herbert Spencer – organicismus
2.4.
Ferdinand Tönnies
2.5.
Vilfredo Pareto
2.6.
Pierre Bourdieu
2.7.
Chicagská škola
2.8.
Frankfurtská škola
2.9.
Česká sociologie
3.
Metody sociologického výzkumu
3.1.
Kroky výzkumu
3.2.
Kvantitativní
3.3.
Kvalitativní
3.4.
Typy výzkumů
3.5.
Metody výběru vzorku
3.6.
Závislá a nezávislá proměnná
4.
Kultura
5.
Socializace
6.
Sociální kultura
7.
Instituce a organizace
8.
Pojmy související s kulturou
9.
Sociální struktura společnosti
10.
Sociální mobilita
11.
Sociální status
12.
Sociální útvary
13.
Sociální role
14.
Rodina
15.
Sociální deviace, teorie anomie
16.
Sociologické koncepce společnosti
17.
Současné problémy lidstva, analýza současné společnosti
18.
Postmoderní společnost
19.
Sociologie jako věda
19.1.
Vývoj sociologie jako vědy
19.2.
Období akademické
19.3.
Období velkých empirických výzkumů
19.4.
50. a 60. léta 20. století
19.5.
Soudobá sociologie
19.6.
Česká sociologie
19.7.
Vztah sociologie k jiným disciplínám
20.
Metody sociologického výzkumu
21.
Makrosociologie
21.1.
Stratifikační teorie
22.
Mikrosociologie
22.1.
Proces socializace
22.2.
Zprostředkovatelé socializace
22.3.
Sociální status a sociální role
22.4.
Sociální mobilita
23.
Teorie sociálních skupin
23.1.
Společenské skupiny
23.2.
Sociální agregát
23.3.
Teorie referenčních skupin
24.
Sociální řád, sociálně patologické jevy
24.1.
Normy
24.2.
Deviace
24.3.
Adiktologie
24.4.
Prevence kriminality

Úryvek

"SOCIOLOGIE
• věda o společnosti a společenských jevech, vztazích a procesech
• zrod 19. stol částečně jako reakce na hosp a soc. změny jako důsledky průmyslové a Francouzské revoluci
• vliv na vznik – vědecký vývoj, osvícenství a pozitivismus
• zabývá se společností komplexně (podává její celkový obraz)
• podává její char. rysy, formulace obecně platných principů spol. vývoje a života
• věda teoreticko-empirická
• předmět ne zcela vymezen (společnost, spol. struktura, soc. vztahy, soc. jevy …)
• společnost =souhrn individuí, která jednají s ohledem na jednání druhých, a to v urč. historickém, prostorovém, kulturním a sociálním kontextu
HISTORIE

1. OBDOBÍ VELKÝCH TEORIÍ A SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ
• 19. století – konec první světové války
AUGUST COMTE (1798-1857)
• považován za zakladatele sociologie
• dílo: Kurz pozitivní filosofie
- poprvé zde sociologii jmenoval jako vědu
- definoval tři stádia lidského myšlení, která na sebe navazují a vrcholí optimální etapou
1) Teologické stádiu (fiktivní) - lid. víra v duchy, bohy a nadpřirozené síly
2) Metafyzické stádium (abstraktní) – místo božství se opírá o abstraktní pojmy, entity a principy
3) Pozitivní stadium (vědecké) - zjištění, že k absolutnímu poznání nelze dospět, pozorování,rozum
• členění na:
- sociální statika (zkoumá spol. strukturu a soc. instituce)
- sociální dynamika (studium vývoje spol. a pokroku)

ÉMILE DURKHEIM (1858-1917)
• francouzský myslitel
• empirická data, nezískaná vl. výzkumem
• definice: věda o sociálních faktech (vnější, nátlak); nezávislá na lidském vědomí
• soc. fakta – nezávisejí na jedincích a výrazně ovlivňují jejich chování př. jazyk, právo, náboženství…
• společnost chápe nadindividuálně
• dílo: Společenská dělba práce
• analýza dělby práce
- tradiční spol. (mechanická solidarita, málo rozvinutá dělba práce)
- moderní spol. (organizovaná solidarita, velmi rozvinutá dělba práce)
• přispěl k rozvoji sociologie náboženství a sociologii soc. deviace"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26982
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse