Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Sociologie

Sociologie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Práce se zaměřuje na sociologii. Rozebírá způsoby sociálního učení, sociální nerovnosti, agregát, skupinové konflikty nebo dějiny sociologie.

Obsah

Sociologie pro střední školy, rozsah cca 11 stran
Obsah:
1
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
1.1
ZÁKLADY SOCIOLOGIE
1.2
FUNKCE SOCIOLOGIE
1.3
PARADIGMATA SOCIOLOGIE
2
DĚJINY SOCIOLOGIE
2.1
OBDOBÍ VELKÝCH TEORIÍ
2.2
OBDOBÍ VELKÝCH VÝZKUMŮ
2.3
OBDOBÍ VELKÉHO HLEDÁNÍ
3
METODY SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU
3.1
TECHNIKY SBĚRU DAT
4
SOCIALIZACE
4.1
ZPŮSOBY SOCIÁLNÍHO UČENÍ
4.2
USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI
4.2.1
SOCIÁLNÍ NEROVNOSTI
4.2.2
STRATIFIKAČNÍ TEORIE
4.3
SPOLEČENSKÁ SKUPINA
4.3.1
AGREGÁT
4.3.2
DAV
4.3.3
ROZDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SKUPIN
4.3.4
MALÁ SOCIÁLNÍ SKUPINA
4.3.5
SKUPINOVÉ KONFLIKTY

Úryvek

"Jan Keller
o český sociologie
 významný nejen na české půdě
 autor mnoha knih
o interpretativní (shoda s Petruskem)
o konsensuální
 konsensus = shoda
 sociální řád je založen na minimální shodě (konsensu), která se týká společenských hodnot
 40. a 50. léta dvacátého století
 dohodnutí základních pravidel, podle kterých se lze řídit
 zbytek je dynamický
o konfliktuální
 jakási kritika paradigmatu předchozího
 vzniklo též ve 40. letech 20. století
 je potřeba se ptát, čemu slouží struktura, společenské instituce a organizace
 organizace existují díky zájmu některých skupin, které mají převahu nad jinými (mocenské skupiny)
 prosazování určitých zájmů"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x566d5f56f2da0.zip (424 kB)
Nezabalený formát:
Sociologie.pdf (436 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse