Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociologie ideologie

Sociologie ideologie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s významnými sociologickými koncepcemi ideologie. Na úvod se zabývá vývojem významu tohoto pojmu a jeho vymezením. Poté představuje pojetí Karla Mannheima, frankfurtské školy a několika představitelů funkcionálního přístupu.

Obsah

1.
Původní význam slova ideologie
2.
Vymezení a cíle ideologie
3.
Socialismus
4.
Utopie
5.
Marx a Engels
6.
Karl Mannheim
7.
Frankfurtská škola
8.
Funkcionální přístup
8.1.
Vymezení
8.2.
Ideologie jako světské náboženství
8.3.
T. Parsons
8.4.
Ginsberg, Johnson, MacRae, König, Gould, Shils
9.
Závěr

Úryvek

"ideologie:
- tento termín poprvé použil A. D. de Tracy v roce 1795 ve svém díle Prvky ideologie (vyšlo v Paříži, 1801 - 1815), původně to znamenalo všeobecnou vědu o idejích, jejich pravdivosti a smyslech, která měla zkvalitnit a projasnit veřejné myšlení (z lat. idea = myšlenka, z řeč. logos = řeč, myšlenka, věda). V tomto smyslu byla ideologie pěstována na přelomu 18. a 19. století tzv. ideology, školou fr. filozofů navazujících na É. B. Condillaca. Tento pojem se rychle rozšířil, nyní je chápán jako celkový systém myšlení, cítění a postojů ke světu, společnosti a člověku. Význam pojmu se posunul spíše do politické oblasti.
- je to výklad světa, jemuž nejde o to vyložit svět, nýbrž podpořit zájmy té sociální skupiny, která svět vykládá
- snaha podpořit mocenské zájmy vhodnou manipulací se symboly, vládnoucí ideologie se projevuje ve formě filosofie, práva, morálky, politiky, atd.
- pracuje s tezemi, které stěží mohou být potvrzeny nebo vyvráceny experimentálně
- ideologie obsahují silný emotivní náboj, který umožňuje mobilizovat kolektivní akci
- základní funkce ideologie je integrovat skupiny lidí, ospravedlňovat rozdělení moci uvnitř těchto skupin
popř. reklamovat rozdělení jiné, stanovit systém norem a hodnot, jimiž se má závazně řídit jednámí členů
- od určité ideologie se dá osvobodit pouze prostřednictvím jiné ideologie, nemá-li dojít k naprosté ztrátě orientace jednání
- ideologie přináší možnost volby, protože existuje množství náboženství, politických ideologií. Světské ideologie vznikají v důsledku kritiky náboženství. Z toho plyne nutnost rezignovat na možnost jediného pravdivého poznání světa a nebezpečí ostrých ideologických konfliktů.
- zápas o nastolení vlastního výkladu světa zvyšuje agresivitu člověka tím, že ji dává do služeb vysokých hodnot a posvátných symbolů, ideologie orientované na nejvyšší hodnoty bývají nejagresivnější
- každé ideologické vakuum je pociťováno jako neuspokojivý, ohrožující pocit smysluplnosti světa. Bývá proto brzy zaplněno novou, věčnou pravdu hlásající ideolodií.
- Objektivními faktory pro zaujetí určité ideologické pozice jsou mimo jiné: sociální status, politické tradice, politická kultura, národní povědomí, mezinárodní kontext a aktuální vývojový trend. Subjektivními faktory pak jsou: intelektuální schopnosti, politická orientace, světonázorové preference a politický záměr."

Poznámka

Práce má charakter poznámek spíše než souvislého textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24988
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse