Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Sociologie, socializace

Sociologie, socializace


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky k maturitní otázce ze základů společenských věd - Sociologie, socializace. Popisuje, co to je sociologie a její okruhy.

Obsah

1.
Sociologie (úvod + souvislosti + co řeší)
2.
Okruhy
2.1.
Kultura
2.2.
Sociální organizace
2.3.
Komunikace
2.3.
Socializace

Úryvek

"Sociologie
-Jako věda vznikla v 19. století, hlavní zakladatel – August Comte (1798-1858). Je to věda , která se snaží podat celkový obraz společnosti, její struktury a zákonitosti jejího vývoje. Z latinského slova societas – společnost, člověk, lidé a logos – rozum, věda
-Poznatky sociologie mají pouze obecnou platnost, dosti omezenou a zjištění jsou pravděpodobná (může nastat, ale nemusí)
-Souvisí s ostatními vědami – FIL – orientace na člověka a podmínky jeh života
- HISTOR – co v minulosti mělo vliv
- PSY – osobnost je ovlivňována sociálními faktory
- POLIT – problematika moci
- dále ekonomie, ekologie,…
-Součástí soc. je zdroj rozum – v každodenním životě se vyskytují skutečnosti, které každý z nás má, umí je pojmenosvat a mít na ně názor. Soc. pouze s pravděpodobností může říci, co bude následovat, ale nemusí.
-Sociologie dnes řeší:
1. Sociální problém – to je to, co společnost za problem považuje (když něco nefunguje tak jak by mělo, týká se vždy vice lidí)
2. Sociologický problém – týká se sociologie jako vědy. Není to problem společnosti, ale odpovídá proč to nefunguje jak by mělo.
-Metody výzkumu:
1. Kvantitativní – omezený rozsah informací o mnoha jedincích, testuje pravdivost či nepravdivost dopředu vytvořených hypotéz na velkém vzorku respondentů (3 otázky-1000 lidí) – rozvodovost, věk, zaměstnání
-metody – přímé pozorování, rozhovor, dotazník, anylýza dokumentů
2. Kvalitativní výzkum – hledání motivů, které určují jednání lidí má mnoho informací, malý počet respondentů (u rozsahu důsledky – méně peněz, bydlení, děti, majetek, změna zaměstnání,…)
-metody – pozorování, anylýza dokumentů, nestandartizovaný rozhovor

Do výzkumu sociologie patří:
Sociologie zahrnuje okruhy – Kultura jako způsob života
Sociální organizace
Komunikaci
Socializaci, deviace, soc. patologie, vztahy, skupiny a současné
problémy"

Poznámka

Gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55290da4a0311.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Sociologie_a_socializace.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse