Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Sodík, draslík, vápník a hořčík

Sodík, draslík, vápník a hořčík


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato práce se obecně věnuje prvním dvěma skupinám periodické tabulky a poté se zaměřuje na jejich nejvýznamnější a nejznámější prvky. Práce je velmi přehledná a jednoduše pochopitelná.

Obsah

1.
Obecné vlastnosti- první skupina
-druhá skupina
2.
Sodík- značka
-výskyt
-výroba
-vlastnosti
-užití
3.
Draslík- značka
-výskyt
-výroba
-vlastnosti
-užití
4.
Vápník-značka
-výskyt
-výroba
-vlastnosti
-užití
5.
Hořčík- značka
-výskyt
-výroba
-vlastnosti
-užití

Úryvek

"s1 PRVKY=alkalické kovy
-Li, K, Na, Rb, Cs, Fr
-ve vnější vrstvě mají jeden valenční elektron
-snadno vytváří kationty
-nízké hodnoty aktivační energie
-kovy
-extrémně reaktivní
-silná redukční činidla
-oxidační číslo I
-vytvářejí iontové vazby
s2 PRVKY= kovy alkalických zemin (kromě Mg, Be)
-ve valenční vrstvě mají dva valenční elektrony
-kovy
-velmi reaktivní
-vytvářejí iontové vazby

SODÍK
ZNAČKA-Na
VÝSKYT-v ložiscích vzniklých odpařením moří
-v NaCl- halit
-v chilském ledku- NaNO3
-v Glauberově soli- Na2SO4
VÝROBA- elektrolýzou taveniny NaCl : CaCl2 v poměru 40:60
VLASTNOSTI-měkký
-nízké teploty tání a varu
-malá hustota
-při hoření zbarvuje plamen
-v řezu je lesklý, ale rychle oxiduje
UŽITÍ-výroba jiných látek
-hnojivo- chilský ledek
-potravinářství- NaCl
-jedlá soda- NaHCO3
-soda-Na2CO3
-výroba mýdel a léčiv- NaOH"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5587dfa285134.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
s1_A_s2_PRVKY.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse