Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sodoma a Gomora - esej

Sodoma a Gomora - esej


Kategorie: Základy společenských věd, Literatura

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátký text obsahuje úvahu nad tímto biblickým příběhem. Nejdříve stručně nastiňuje děj příběhu, poté se zamýšlí nad pojmem hřích a dobrý skutek.

Obsah

1.
Popis příběhu
2.
Zamyšlení nad pojmem hřích a dobrý skutek
3.
Závěr

Úryvek

"Dvě města – Sodoma a Gomora. Bůh měl v úmyslu tato města zničit, neboť jejich obyvatelé byli hříšní. V Sodomě bydlel i syn Abrahámův, Lot, který uvítal a pohostil dva anděly, kteří se do Sodomy vydali, aby jej upozornili na to, že toto hříšné město bude zničeno. Mezitím se před Lotovým domem shromáždili sodomští muži a chtěli, aby jim Lot vydal své hosty. Andělé pak tyto muže ranili slepotou. Za svítání opustil Lot se svou ženou a jejich dcerami město Sodomu a zamířili společně do města Sóaru. Bůh pak začal na město dštít oheň a hořící kamení. Lotova žena se však ohlédla a proměnila se v solný sloup.
Tento příběh mě vede k zamyšlení nad tím, jací jsou dnes lidé. Myslím, že jsou hříšní a nejspíš mnohem více než kdysi dávno. V souvislosti s tím, jaký osud mělo toto město mě také napadá, zda dnešní přírodní katastrofy, které každoročně ochromí miliony lidí, nejsou jakousi odplatou za naše hříchy.
Nejsem věřící, přesto mě to nutí přemýšlet nad pojmem hřích. Myslím si, že není člověka, který by nespáchal hřích nebo alespoň malý hříšek. Jde spíše o to, zda na pomyslných vahách člověka převažuje dobro či zlo. Zda člověk, který se nějakým způsobem prohřešil, také učinil skutky dobré. Zda udělal něco pro své blízké i cizí. Vím, že je dnes téměř nemožné chtít nějakou službu, pomoc druhému, aniž by tento skutek nebyl zpeněžen. Dost mě to mrzí, že se dnes lidé na chvíli nezastaví a že většina neudělá něco krásného „jen“ pro svůj dobrý pocit. Přitom ten krásný pocit, který záslužným činem uděláte, vás zahřeje, a to si nikdo za peníze nekoupí. Já také nejsem bez hříchu, ale snažím se pomáhat našim postiženým spoluobčanům, podarovat kouskem pečiva lidi bez domova nebo vykouzlit úsměv na tvářích lidí, kteří se přijdou podívat na koncert sboru. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a48ad93e6279.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Sodoma_a_Gomora_esej.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse